Tỉnh Tiền Giang và VNPT hợp tác chiến lược

UBND tỉnh Tiền Giang và Tập đoàn VNPT vừa ký hợp tác chiến lược về Viễn thông – Công nghệ thông tin giai đoạn 2014-2020

Tỉnh Tiền Giang và VNPT hợp tác chiến lược

Theo đó, UBND tỉnh Tiền Giang và VNPT sẽ hợp tác chiến lược với nhau trong 4 lĩnh vực: Xây dựng hạ tầng VT-CNTT đáp ứng nhu cầu triển khai chính quyền điện tử của tỉnh Tiền Giang; Ứng dụng CNTT để xây dựng chính quyền điện tử của tỉnh; Xây dựng giải pháp tổng thể an toàn thông tin, chính quyền điện tử và đào tạo nguồn nhân lực VT-CNTT cho tỉnh.

Cụ thể, để đáp ứng nhu cầu triển khai chính quyền điện tử của tỉnh Tiền Giang, VNPT sẽ phối hợp, hỗ trợ tỉnh đánh giá tổng thể hiện trạng, nhu cầu về hạ tầng mạng truyền số liệu, về lưu trữ dữ liệu để lập kế hoạch đầu tư xây dựng hạ tầng VT-CNTT trên địa bàn. VNPT sẽ cung cấp các dịch vụ truyền dẫn, chứng thực chữ ký số, lưu trữ dữ liệu, các dịch vụ viễn thông khác phục vụ việc kết nối, điều hành và triển khai Chính quyền điện tử của tỉnh trong phạm vi hạ tầng mạng viễn thông do VNPT cam kết hỗ trợ triển khai thực hiện.

Tỉnh Tiền Giang cam kết sẽ tạo điều kiện thuận lợi để VNPT tiếp cận, nghiên cứu tìm hiểu nhu cầu ứng dụng CNTT của các sở, ban, ngành vào quản lý, điều hành, cung cấp dịch vụ hành chính công. Đồng thời, tỉnh Tiền Giang cũng tạo điều kiện để VNPT triển khai đầu tư, chuyển giao các tiến bộ khoa học công nghệ VT-CNTT, đào tạo nguồn nhân lực VT-CNTT chất lượng cao phục vụ các lĩnh vực kinh tế xã hội mà tỉnh Tiền Giang có nhu cầu.

Tháng 12/2013 và mới đây, ngày 2/4, VNPT cũng đã ký kết Hợp tác chiến lược với UBND TP Hải Phòng và UBND tỉnh Phú Yên.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Kinh tế

Mới - Nóng

Khám phá