Tổng Công ty Sông Đà trên đà tái cấu trúc

TP - Năm 2014, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ SXKD, Tổng Công ty (TCT) luôn nhận được sự chỉ đạo kịp thời của Bộ Xây dựng, Đảng ủy khối doanh nghiệp T.Ư, cùng với sự nỗ lực, đoàn kết nhất trí, khắc phục khó khăn từ lãnh đạo TCT đến CBCNV trong toàn TCT nên đã đạt được kết quả đáng khích lệ, cụ thể như sau:

Thủy điện Lai Châu.
Thủy điện Lai Châu.

1. Hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kinh tế năm 2014 đã đề ra: Tổng giá trị SXKD: TH 25.490 tỷ đồng/KHN 23.000 tỷ đồng đạt 111% KHN; Doanh thu TH 21.251 tỷ đồng/KHN 19.500 tỷ đồng đạt 109%KHN; Lợi nhuận TH 255 tỷ đồng/KHN 110 tỷ đồng, đạt 232%KHN; Nộp nhà nước TH 1.043 tỷ đồng/KHN 720 tỷ đồng, đạt 145%KHN; Đầu tư: TH 3.656 tỷ đồng/KHN 3.600 tỷ đồng, đạt 102% KHN.

2. Cơ bản hoàn thành mục tiêu tiến độ công trình trọng điểm: TĐ Lai Châu, Huội Quảng, Xêkaman 1, Đồng Nai 5, các gói thầu của Nhà quốc hội, bãi xỉ thải nhiệt điện Mông Dương 2,... Đặc biệt tại TĐ Lai Châu, TCT đã hoàn thành ngăn kênh dẫn dòng đợt 2 trước 1 tháng so với kế hoạch, tạo điều kiện để thực hiện mục tiêu phát điện TM1 vào cuối năm 2015 và hoàn thành công trình vào năm 2016 (vượt tiến độ 1 năm so với tiến độ được duyệt).

3. Về đầu tư: đã đưa nhà máy TĐ Xêkaman 3 phát điện trở lại (tháng 9/2014) và hoàn thành đưa 2 nhà máy thủy điện Nậm He, Yatansien vào phát điện, nâng tổng số nhà máy đi vào hoạt động là 19 nhà máy với tổng công suất 858 MW. Tập trung đầu tư và thi công TĐ Xêkaman 1 nhằm đảm bảo mục tiêu phát điện TM1 vào tháng 3/2016; đồng thời tích cực làm việc với Chính phủ, các bộ, ban, ngành của 2 nước (Việt Nam và Lào) để thống nhất chủ trương đầu tư đường dây truyền tải điện 220KV của Dự án về Việt Nam.

4. Về sắp xếp, tái cấu trúc doanh nghiệp: Trên cơ sở Đề án “Tái cấu trúc lại TCT giai đoạn 2012 - 2015, tầm nhìn đến năm 2020” đã được Bộ Xây dựng phê duyệt, TCT đã tập trung tổ chức triển khai thực hiện:

- Cơ bản hoàn thành sáp nhập 2 công ty cấp 2 (TĐ RyNinh II, Nà Lơi vào TĐ Cần Đơn); thực hiện sáp nhập 2 công ty cấp 3 vào công ty cấp 2, đến nay đã sáp nhập 8 công ty cấp 3 vào công ty cấp 2 theo đề án được duyệt.

- Tổng Công ty đã thoái vốn 7 đơn vị với số tiền thu được 164 tỷ đồng và các công ty cấp 2 đã thoái vốn tại 19 đơn vị với số tiền thu được 180 tỷ đồng.

- Hoàn thành mua cổ phần tăng tỷ lệ sở hữu của TCT tại 5 đơn vị: Sông Đà 4, Sông Đà 5, Sông Đà 6, Sông Đà 9, Sông Đà 10 bằng nguồn vốn vay ADB.

- Về CPH Công ty mẹ - TCT: Hiện nay TCT đang phối hợp với các đơn vị tư vấn tổ chức xác định giá trị doanh nghiệp, rà soát các tồn tại tài chính, xây dựng phương án CPH và thực hiện theo kế hoạch CPH đã được Bộ Xây dựng phê duyệt.

- Về CPH Công ty phát triển Nhà Khánh Hòa: Đơn vị đang phối hợp với đơn vị tư vấn xây dựng phương án cổ phần hóa, tìm kiếm và lựa chọn đối tác chiến lược, phương án sử dụng lao động...

Tổng Công ty Sông Đà trên đà tái cấu trúc - ảnh 1

Phát huy những kết quả đạt được trong năm 2014, TCT Sông Đà đã xây dựng kế hoạch SXKD năm 2015, với các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính như sau:

1. Tổng giá trị SXKD: 18.700 tỷ đồng; Tổng doanh thu: 16.800 tỷ đồng; Nộp nhà n­ước: 900 tỷ đồng; Lợi nhuận tr­ước thuế: 300 tỷ đồng; Giá trị đầu tư: 4.200 tỷ đồng.

2. Tập trung hoàn thành mục tiêu, tiến độ, chất lượng và an toàn xây lắp các công trình trọng điểm; Đặc biệt là mục tiêu phát điện TM1 TĐ Lai Châu, Huội Quảng, Đồng Nai 5 vào tháng 12/2015; Bàn giao bãi xỉ thải nhiệt điện Mông Dương 2 (quý 2/2015); Đóng cống dẫn dòng, tích nước hồ chứa TĐ Xêkaman 1 vào tháng 5/2015.

3. Về đầu tư:

- Tập trung thực hiện đầu tư dự án TĐ Xekaman 1 và đường dây 220KV của TĐ Xekaman 1, đảm bảo mục tiêu phát điện vào tháng 3/2016; phương án xử lý dài hạn TĐ Xêkaman 3; Hoàn thành đưa vào vận hành TĐ Hà Tây (Q1/2015), Đăklô (Q2/2015), Nậm Ly 1, Tobuông (Q4/2015) và QL1A đoạn tránh Hà Tĩnh (tháng 9/2015).

- Tiếp tục thực hiện rà soát các dự án đầu tư để kịp thời chấn chỉnh và nâng cao chất lượng công tác đầu tư.

4. Về công tác sắp xếp, tái cấu trúc doanh nghiệp:

- Triển khai mạnh mẽ tái cấu trúc lại TCT trên cơ sở sáp nhập, hợp nhất các công ty cấp 2. Thực hiện thoái vốn các đơn vị, các khoản đầu tư tài chính của Công ty mẹ - TCT theo đề án tái cấu trúc, đồng thời chỉ đạo các đơn vị trong TCT đẩy mạnh việc thực hiện thoái vốn các khoản đầu tư tài chính theo kế hoạch.

- Hoàn thành công tác CPH Công ty mẹ - TCT để chuyển sang hoạt động theo mô hình công ty CP vào tháng 12/2015 và Công ty TNHH MTV phát triển nhà Khánh Hòa để chuyển sang hoạt động theo mô hình công ty CP vào tháng 7/2015.

5. Mục tiêu năm 2015, Tổng Công ty trúng thầu với giá trị khoảng 7.000 tỷ đồng để đảm bảo việc làm cho năm 2015 và các năm tiếp theo.

6. Tập trung thu vốn tại các công trình trọng điểm; Giải quyết công nợ tồn đọng kéo dài, tận thu tối đa công nợ phải thu để giảm đáng kể giá trị dở dang, công nợ so với 31/12/2014; Chủ động cân đối đủ vốn cho SXKD và trả nợ đúng hạn.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Kinh tế

Mới - Nóng

Khám phá