Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp đưa vào hoạt động bộ phận 1 cửa

Ngày 29/7, Tổng cục Giáo dục Nghề nghiệp (Bộ LĐ-TB&XH) đã khai trương và đưa vào hoạt động Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (bộ phận 1 cửa).

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Tổng cục Giáo dục Nghề nghiệp chính thức đi vào hoạt động.
Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Tổng cục Giáo dục Nghề nghiệp chính thức đi vào hoạt động.
Tổng Cục trưởng Tổng cục Giáo dục Nghề nghiệp Nguyễn Hồng Minh cho biết, việc đưa phòng 1 cửa vào hoạt động là thực hiện Nghị định 61/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.
Trong quá trình tổ chức triển khai, Văn phòng Tổng cục đã tích cực chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị, hoàn thành các điều kiện, thủ tục để khai trương Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính. 

Thời gian tới, ông Minh đề nghị Lãnh đạo Tổng cục, các Cục, Vụ, đơn vị sớm hoàn thiện Quy chế hoạt động, cơ sở vật chất, đội ngũ để Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính hoạt động hiểu quả. Đảm bảo xây dựng nền hành chính công khai, minh bạch, phục vụ, tạo thuận lợi cho cá nhân, tổ chức khi đến giao dịch tại Tổng cục.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Kinh tế

Mới - Nóng