Tổng cục Thuế tinh giản tối thiểu 120 biên chế mỗi năm

TPO - Trong giai đoạn 2018–2020, số công chức được tinh giản biên chế tối thiểu của Tổng cục Thuế là 120 người/năm, với nhu cầu kinh phí để thực hiện chính sách tinh giản biên chế khoảng 12 tỷ đồng/năm.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng
Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng

Tại phiên họp Uỷ ban Thường vụ Quốc hội ngày 11/7, Bộ Tài chính đã báo cáo việc xử lý đối với số kinh phí Tổng cục Thuế đã tạm ứng để thực hiện chính sách tinh giản biên chế từ năm 2012 trở về trước.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng cho biết, trong giai đoạn từ năm 2008 đến năm 2011, Tổng cục Thuế đã thực hiện chính sách tinh giản biên chế đối với 1.336 công chức. Trong đó có 300 công chức đã được Bộ Nội vụ phê duyệt danh sách tinh giản biên chế, còn 1.036 công chức do sơ xuất trong quá trình tổng hợp báo cáo của Tổng cục Thuế, nên tại thời điểm thực hiện giải quyết chính sách tinh giản biên chế chưa được Bộ Nội vụ chấp thuận. Đến ngày 27/10/2017, Bộ Nội vụ đã có công văn phê duyệt danh sách tinh giản biên chế đối với 1.036 công chức nêu trên.

Trên cơ sở đó, Tổng cục Thuế đã xác định đối tượng, mức kinh phí chi trả cho từng đối tượng thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo quy định. Tuy nhiên, tại thời điểm giải quyết chính sách tinh giản biên chế, do chưa được nhà nước giao bổ sung dự toán kinh phí thực hiện tinh giản biên chế nên Tổng cục Thuế đã tạm ứng từ kinh phí bảo đảm hoạt động theo cơ chế khoán và cơ chế quản lý tài chính của Tổng cục Thuế, được Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho phép để chi trả đối với 1.336 công chức với số tiền hơn 51 tỷ đồng.

Cũng theo Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng, trong giai đoạn 2018–2020, số công chức được tinh giản biên chế tối thiểu của Tổng cục Thuế là 120 người/năm, với nhu cầu kinh phí để thực hiện chính sách tinh giản biên chế khoảng 12 tỷ đồng/năm; kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế được cân đối bố trí trong dự toán chi hoạt động thường xuyên hàng năm được giao đối với Tổng cục Thuế.

Nhất trí với đề nghị của Chính phủ, Uỷ ban Tài chính Ngân sách đề nghị cho phép Tổng cục Thuế được sử dụng kinh phí bảo đảm hoạt động theo Nghị quyết số 1094/NQ-UBTVQH13 để xử lý dứt điểm đối với số kinh phí đã tạm ứng thực hiện chính sách tinh giản biên chế từ năm 2012 trở về trước trong quyết toán Ngân sách nhà nước năm 2017.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Kinh tế

Mới - Nóng