Tổng tài sản của Ngân hàng Phương Tây tăng 120 %

TP - NH Phương Tây vừa hoàn thành Báo cáo Tài chính Hợp nhất năm 2011, được kiểm toán bởi Công ty kiểm toán quốc tế Ernst & Young (1 trong 5 Công ty kiểm toán hàng đầu của thế giới).

> Lùm xùm vụ mua bán cổ phiếu bạc tỷ

Qua đó, doanh thu lãi thuần là của NH Phương Tây đạt 412,86 tỷ đồng và 454,5 tỷ đồng thu nhập tài chính; Lợi nhuận trước thuế đạt hơn 161 tỷ đồng, tăng 138,3% so với năm 2010; Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt gần 121 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận thuần của Chủ sở hữu xấp xỉ 120,75 tỷ VNĐ; Tổng tài sản đạt 20.551 tỷ đồng, tăng 120 % so với 2010.

Trong năm 2011, NH Phương Tây huy động vốn với doanh số huy động đạt 12.830 tỷ đồng, tăng 124,3% so với năm 2010. Bên cạnh đó, hoạt động cho vay của Ngân hàng đạt 8.811 tỷ đồng, tăng 123,5% so với năm 2010.

Báo giấy

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Kinh tế

Mới - Nóng