TPHCM cho phép xổ số cào, bóc, lô tô

TPO - UBND TPHCM vừa có văn bản chấp thuận cho Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết TPHCM được phép bổ sung các loại hình xổ số mới theo đề nghị của đơn vị này.

Các loại hình xổ số được bổ sung gồm: xổ số cào biết kết quả ngay, xổ số bóc biết kết quả ngay, xổ số lô tô thủ công theo quy định tại của Chính phủ và Bộ Tài chính.

Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết TPHCM chịu trách nhiệm lập hồ sơ và thực hiện các thủ tục trình Bộ Tài chính đề nghị bổ sung, điều chỉnh, cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xổ số để bổ sung các loại hình xổ số nêu trên. Triển khai thực hiện việc tổ chức kinh doanh các loại hình xổ số mới được bổ sung sau khi được Bộ Tài chính điều chỉnh, bổ sung hiấy chứng nhận theo đúng quy định.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Kinh tế

Mới - Nóng