TP.HCM: Đến năm 2021, phấn đấu 53% lao động tham gia BHXH

Thiết thực đưa Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/05/2018 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách BHXH vào đời sống, vừa qua, BHXH TP.HCM ra Kế hoạch số 1360/KH-BHXH ngày 18/6/2019.

Theo đó, tại Kế hoạch số 1360/KH-BHXH, BHXH TP.HCM đặt mục tiêu: Đến năm 2021, phấn đấu đạt khoảng 53% lực lượng lao động trong độ tuổi lao động tham gia BHXH và khoảng 51% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHTN; có khoảng 45% số người sau độ tuổi nghỉ hưu được hưởng lương hưu, BHXH hằng tháng và trợ cấp hưu trí xã hội; tỷ lệ giao dịch điện tử đạt 100%; thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 04; giảm số giờ giao dịch giữa cơ quan BHXH với doanh nghiệp đạt mức ASEAN 4; chỉ số đánh giá mức độ hài lòng của người tham gia BHXH đạt mức 85% trở lên.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Kinh tế

Mới - Nóng