Trả sổ, thẻ tận tay người tham gia BHXH, BHYT

BHXH Việt Nam vừa ban hành công văn 3046 về việc thực hiện thu BHXH tự nguyện, BHYT tự đóng qua nhà trường và đại lý thu.

Theo đó, trước 16h00 hàng ngày, tất cả các đại lý thu nộp thủ tục của người tham gia BHXH, BHYT bằng hình thức giao dịch điện tử và tiền đóng BHXH, BHYT trong ngày cho cơ quan Bưu điện trên địa bàn. Cơ quan Bưu điện có trách nhiệm cập nhật nội dung của người tham gia BHXH, BHYT vào phần mềm quản lý thu, nộp toàn bộ hồ sơ và tiền đóng của người tham gia BHXH, BHYT cho cơ quan BHXH.
Trong 3 ngày kể từ ngày nhận sổ BHXH, thẻ BHYT từ cơ quan BHXH, Bưu điện có trách nhiệm trả tận tay người tham gia BHXH, BHYT. Quy trình này sẽ giảm đáng kể thời gian cho các đại lý thu trong việc nộp hồ sơ và tiền đóng của người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT tự đóng cho cơ quan BHXH.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Kinh tế

Mới - Nóng

Khám phá