Trà Vinh đảm bảo an sinh xã hội tại trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh Trà Vinh đã ban hành Công văn số 3615/UBND-KGVX về việc phối hợp thực hiện chính sách BHXH, BHYT gửi Giám đốc các Sở: Lao động - Thương binh và Xã hội, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; BHXH và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Theo đó, UBND tỉnh chỉ đạo Lãnh đạo các Sở nêu trên và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với BHXH tỉnh tổ chức thực hiện tốt chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh theo Công văn số 296-CV/BCSĐ của Ban Cán sự Đảng BHXH Việt Nam.

Việc ban hành kịp thời Công văn về tăng cường phối hợp thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh Trà Vinh góp phần đảm bảo an sinh xã hội tại trên địa bàn tỉnh.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Kinh tế

Mới - Nóng

Khám phá