Trái phiếu Chính phủ sẽ giao dịch tập trung tại HaSTC

TPO – Theo đề án xây dựng thị trường trái phiếu Chính phủ do UBCKNN dự thảo, từ quý II năm nay sẽ chuyển giao dịch trái phiếu Chính phủ tập trung về một mối là HaSTC.

Tại hội thảo xây dựng thị trường giao dịch trái phiếu Chính phủ (TPCP) thứ cấp tổ chức tại Hà Nội ngày 7/3, Ủy ban Chứng khóan Nhà nước cho biết khối lượng lưu hành trái phiếu Chính phủ hiện nay đạt khoảng 11% GDP.

Trái phiếu Chính phủ hiện giao dịch phân tán tại HaSTC (148 loại trái phiếu) và tại HoSE (409 loại). Bên cạnh đó còn có 215 loại trái phiếu Chính phủ không giao dịch.

Tỷ lệ doanh thu của loại hàng hóa này đang có xu hướng  tăng nhanh khiến thị trường thứ cấp có vấn đề cần giải quyết. Đó là xây dựng khung pháp lý riêng cho thị trường giao dịch trái phiếu Chính phủ, chính sách thuế từ thu nhập, mô hình tổ chức giao dịch…

Theo đề án xây dựng thị trường trái phiếu Chính phủ do UBCKNN dự thảo, từ quý II năm nay sẽ chuyển giao dịch trái phiếu Chính phủ tập trung về một mối là HaSTC. Sau năm 2010 sẽ chuyển sang mô hình liên định chế.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Kinh tế

Mới - Nóng