Trình tự mua cổ phiếu ngân hàng của nhà đầu tư ngoại

TP - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã ban hành Thông tư số 38/2014/TT-NHNN quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần của tổ chức tín dụng (TCTD) Việt Nam.

Thông tư quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận việc các nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần dẫn đến mức sở hữu cổ phần từ 5% vốn điều lệ trở lên hoặc mua thêm cổ phần khi nhà đầu tư nước ngoài đã sở hữu từ 5% vốn điều lệ trở lên của một TCTD Việt Nam; Nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần dẫn đến sở hữu cổ phần từ 10% vốn điều lệ trở lên của một TCTD Việt Nam và nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần và trở thành nhà đầu tư chiến lược nước ngoài của một TCTD Việt Nam.

Thông tư quy định về hồ sơ đề nghị chấp thuận việc mua cổ phần của TCTD Việt Nam đã niêm yết, đã đăng ký giao dịch cổ phiếu; Hồ sơ đề nghị chấp thuận việc mua cổ phần của TCTD Việt Nam chưa niêm yết, chưa đăng ký giao dịch cổ phiếu; Hồ sơ gửi NHNN xem xét, thẩm định và trình Thủ tướng Chính phủ quyết định tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại TCTD yếu kém.

Thông tư cũng nêu rõ về trình tự, thủ tục chấp thuận việc mua cổ phần quy định của TCTD Việt Nam. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, NHNN có văn bản xác nhận hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, trường hợp chưa đầy đủ, hợp lệ NHNN có văn bản yêu cầu bổ sung. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, NHNN có văn bản xác nhận về việc nhận đủ hồ sơ bổ sung. 

Trong thời hạn 40 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, NHNN xem xét chấp thuận hoặc không chấp thuận bằng văn bản việc mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài. Trường hợp không chấp thuận, văn bản của NHNN phải nêu rõ lý do.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Kinh tế

Mới - Nóng

Khám phá