Trốn đóng, chiếm dụng BHXH bị xử lý hình sự ra sao?

Bạn Trần Nguyên Bình (Vĩnh Long) hỏi: Theo pháp luật hình sự, hành vi trốn đóng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp (BHTN) sẽ bị xử lý ra sao?

Trả lời: 

Theo Điều 216 Bộ luật Hình sự năm 2015: 1. Người có nghĩa vụ đóng BHXH, BHYT, BHTN cho NLĐ mà gian dối, hoặc bằng thủ đoạn khác để không đóng, hoặc đóng không đầy đủ theo quy định từ 6 tháng trở lên thuộc một trong những trường hợp sau đây, đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 50 - 200 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 1 năm, hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 1 năm: Trốn đóng bảo hiểm từ 50 - 300 triệu đồng; Trốn đóng bảo hiểm cho từ 10 người đến dưới 50 người.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, bị phạt tiền từ 200 - 500 triệu đồng, hoặc phạt tù từ 6 tháng năm đến 3 năm: Phạm tội 2 lần trở lên; Trốn đóng BH từ 300 triệu đồng đến dưới 1 tỷ đồng; Trốn đóng BH cho từ 50 người đến dưới 200 người; Không đóng số tiền BH đã thu hoặc đã khấu trừ của NLĐ quy định tại điểm a hoặc điểm b khoản 1 Điều này.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 500 triệu đồng đến 1 tỷ đồng hoặc bị phạt tù từ 2 - 7 năm: Trốn đóng BH 1 tỷ đồng trở lên; Trốn đóng BH cho 200 người trở lên; Không đóng số tiền BH đã thu hoặc đã khấu trừ của NLĐ quy định tại điểm b hoặc điểm c khoản 2 Điều này.

4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 20 - 100 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm.

5. Pháp nhân thương mại phạm tội quy định tại Điều này, bị phạt như sau: Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, bị phạt tiền từ 200 - 500 triệu đồng: Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này, thì bị phạt tiền từ 500 triệu đồng đến 1 tỷ đồng; Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này, thì bị phạt tiền từ 1 - 3 tỷ đồng.

Mọi thắc mắc của bạn đọc về chế độ BHXH, BHYT, BHTN xin gửi về địa chỉ Email: bhxhtraloi@gmail.com để được chuyên gia giải đáp.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Kinh tế

Mới - Nóng