Trọng tài thương mại có thể được áp dụng biện pháp khẩn cấp

TP - Hôm qua, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc phiên họp thứ 27 và cho ý kiến về Dự án luật Trọng tài thương mại.

Theo Cơ quan chủ trì soạn thảo, Trọng tài thương mại có thẩm quyền giải quyết tranh chấp giữa các bên phát sinh từ hoạt động thương mại, hoặc ít nhất một bên có liên quan đến hoạt động thương mại và tranh chấp không liên quan đến hoạt động thương mại nhưng được quy định ở các luật khác.

Theo Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, hoạt động thương mại theo Luật Thương mại 2005 có phạm vi tương đối rộng, nhưng hoạt động của trọng tài chưa phổ biến vì vậy giai đoạn này chưa nên mở rộng thẩm quyền sang lĩnh vực tranh chấp về dân sự.

Tuy vậy, tranh chấp phát sinh từ các quan hệ không phải là hoạt động thương mại nhưng được pháp luật khác quy định thì cũng được giải quyết bằng trọng tài, khi các bên có thỏa thuận.

Theo Dự thảo, Trọng tài thương mại được quyền áp dụng các biện pháp khẩn cấp tạm thời để bảo đảm việc giải quyết tranh chấp thương mại hiệu quả.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Kinh tế

Mới - Nóng

Khám phá