Trung tuần tháng 3/2008, tuốc - bin hơi nhà máy điện Cà Mau 1 đi vào hoạt động

TP - Trên công trường Cụm Khí Điện Đạm Cà Mau, hiện Tổng Cty lắp máy Việt Nam đã hoàn thành cơ bản việc lắp đặt hệ thống thiết bị, đường ống tuốc - bin khí nhà máy điện Cà Mau 1, công suất 250 MW để trung tuần tháng 3/2008 đưa cả 3 tổ máy hoạt động đồng bộ với tổng công suất 750MW.

 Lắp đặt tuyến đường ống của trạm phân phối khí cho nhà máy điện Cà Mau 2 Lắp đặt tuốc -bin hơi

Các đơn vị thi công đã cơ bản hoàn thành việc lắp đặt đường ống, trạm phân phối khí cho nhà máy điện Cà Mau 2 với công suất tiêu thụ 3,5 triệu m3 khí /ngày đêm từ mỏ PM3.

Khi cả 3 nhà máy điện Cà Mau1, Cà Mau 2 và đạm Cà Mau đi vào hoạt động sẽ tiêu thụ khoảng 10 triệu m3 khí/ngày đêm.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Kinh tế

Mới - Nóng