Truy thu BHXH đối với cán bộ xã là bệnh binh được thực hiện ra sao?

Một số bạn đọc: Việc truy thu BHXH đối với cán bộ xã là bệnh binh được thực hiện ra sao?

Trả lời: 

Căn cứ quy định của pháp luật về BHXH; ý kiến của Bộ LĐ-TB&XH, Bộ Nội vụ, ngày 20/3/2019, BHXH Việt Nam có văn bản 835/BHXH-BT về việc truy thu BHXH bắt buộc đối với giáo viên mầm non ngoài công lập và cán bộ xã là bệnh binh các hạng.

Theo đó, đối tượng truy thu là cán bộ cấp xã có thời gian làm hoặc giữ các chức danh, hưởng sinh hoạt phí theo quy định tại Điều 3 Nghị định số 09/1998/NĐ-CP ngày 23/01/1998 của Chính phủ và thời gian làm, giữ chức danh quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 2 Nghị định số 121/2003/NĐ-CP ngày 21/10/2003 của Chính phủ. Riêng thời gian từ tháng 11/2003 đến tháng 9/2004, cán bộ xã là bệnh binh hạng 1, hạng 2 thì không phải truy đóng BHXH.

Số tiền truy thu BHXH bắt buộc: Số tiền truy thu BHXH tính theo tỷ lệ phần trăm (%) nhân (x) mức sinh hoạt phí, hoặc tiền lương tháng làm căn cứ đóng BHXH và tiền lãi theo quy định của pháp luật về BHXH. Cụ thể: a) Đối với thời gian từ tháng 1/1998 đến tháng 10/2003 đóng bằng 15% mức lương (trong đó, cán bộ xã đóng bằng 5%, còn lại do UBND xã đóng). b) Đối với thời gian làm, giữ chức danh từ tháng 10/2004 đến tháng 12/2006 sẽ bằng mức đóng và tỷ lệ như trên; Từ tháng 01/2007 đến khi đã tham gia BHXH bắt buộc mức đóng bằng 16% (trong đó, cán bộ xã truy đóng BHXH bằng 5%, còn lại do UBND xã đóng).

UBND xác có trách nhiệm lập Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp, BH tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp; Thu tiền truy đóng BHXH của cán bộ xã, chuyển đủ số tiền truy đóng BHXH và tiền lãi vào tài khoản chuyên thu của cơ quan BHXH.  

Mọi thắc mắc của bạn đọc về chế độ BHXH, BHYT, BHTN xin gửi về địa chỉ Email: bhxhtraloi@gmail.com để được chuyên gia giải đáp. 

Cùng chuyên mục

Xem thêm Kinh tế

Mới - Nóng