Từ 10/3: Tăng biên độ mua, bán ngoại tệ lên 1%

TPO – Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết, sẽ tiếp tục mua ngoại tệ của các NHTM ở mức thích hợp và từ 10/3 sẽ mở rộng biên độ mua, bán ngoại tệ của các NHTM so với tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường liên ngân hàng thêm 0,25% (từ +- 0,75% lên +- 1%).

Ảnh minh họa
Để thực hiện các biện pháp kiềm chế lạm phát, kiểm soát tăng giá theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước, ngày 7/3, cho biết sẽ tiếp tục hỗ trợ vốn cho các ngân hàng thương mại (NHTM) để đảm bảo khả năng thanh toán thông qua hoạt động nghiệp vụ thị trường mở và các công cụ tái cấp vốn khác.

Trước mắt, ấn định mức trần lãi suất trong giao dịch nghiệp vụ thị trường mở xoay quanh 9% - 10%/năm và thực hiện việc đưa tiền ra, rút tiền về một cách nhịp nhàng, tác động điều tiết và ổn định lãi suất thị trường liên ngân hàng, lãi suất huy động và cho vay của các NHTM, đảm bảo lãi suất thực dương nhưng không gây trở ngại cho các nhu cầu vay vốn có hiệu quả.

NHNN cũng yêu cầu vẫn duy trì tỷ lệ dự trữ bắt buộc như hiện nay đồng thời giám sát chặt chẽ và dự báo xu hướng biến động tổng phương tiện thanh toán và tín dụng để xem xét, điều chỉnh tỷ lệ và cơ chế dự trữ bắt buộc ở mức thích hợp.

NHNN tiếp tục thực hiện biện pháp bán tín phiếu NHNN vào ngày 17/3 như đã công bố. Trong trường hợp NHTM gặp khó khăn về nguồn vốn, NHNN sẽ xem xét lùi thời gian cụ thể đối với từng trường hợp và sẽ tiếp tục mua ngoại tệ của các NHTM ở mức thích hợp.

Bên cạnh các biện pháp trên, NHNN sẽ mở rộng biên độ mua, bán ngoại tệ của các NHTM so với tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường liên ngân hàng thêm 0,25% từ ngày 10/3 (tăng từ 0,75% lên 1%), kết hợp với điều hành linh hoạt tỷ giá giao dịch liên ngân hàng bình quân.

Cùng với đó, sẽ rà soát để chỉnh sửa, bổ sung các cơ chế về tín dụng, cho vay đầu tư và kinh doanh bất động sản, trích lập và sử dụng dự phòng rủi ro tín dụng, cho vay đối với nông nghiệp, nông thôn để kiểm soát chặt chẽ các hoạt động tín dụng và tổng phương tiện thanh toán ngay từ đầu năm theo mục tiêu tăng trưởng tối đa 30%, nâng cao chất lượng tín dụng, khuyến khích các tổ chức tín dụng mở rộng tín dụng có hiệu quả đối với nông nghiệp, nông thôn.

NHNN cũng yêu cầu, chỉ đạo tổ chức tín dụng điều chỉnh kịp thời quy mô, cơ cấu và tốc độ tăng trưởng tín dụng phù hợp với khả năng huy động vốn, kiểm soát rủi ro và nâng cao chất lượng tín dụng; tiếp tục mở rộng có hiệu quả đối với các nhu cầu vay vốn có khả năng hoàn trả nợ; trong đó, chú trọng mở rộng tín dụng đối với nông nghiệp, nông thôn, xuất khẩu, doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ sản xuất.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Kinh tế

Mới - Nóng

Khám phá