Từ 1/2: Lãi suất ngân hàng còn 7%

TPO - Ngày 23/1, Thống đốc NHNN đã ký ban hành quyết định hạ mức lãi suất cơ bản bằng đồng VN từ 8,5% xuống 7%/năm, lãi suất cho vay tối đa của các tổ chức tín dụng đối với khách hàng cũng giảm từ 12,75% xuống còn 10,5%/năm.

Mức lãi suất này có hiệu lực từ 1/2 tới.

Ảnh: Phạm Yên
Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước cũng ra quyết định điều chỉnh lãi suất tái cấp vốn từ 9,5%/năm xuống 8%/năm; lãi suất tái chiết khấu giảm từ 7,5%/năm xuống 6%/năm; lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt trong thanh toán bù trừ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với các ngân hàng giảm từ 9,5%/năm xuống 8%/năm.

Mức lãi suất tiền gửi dự trữ bắt buộc bằng đồng Việt Nam đối với tổ chức tín dụng cũng được điều chỉnh giảm từ 8,5%/năm xuống 3,6%/năm.

Theo đại diện Ngân hàng Nhà nước, mục đích của việc điều chỉnh giảm lãi suất nêu trên là triển khai thực hiện các giải pháp cấp bách của Chính phủ nhằm ngăn chặn suy giảm kinh tế, duy trì sản xuất, kinh doanh và tạo việc làm cho người lao động.

Các quyết định này cũng nhằm thực hiện Nghị quyết số 30 của Chính phủ về những giải pháp cấp bách nhằm ngăn chặn suy giảm kinh tế, duy trì tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội.

* Trong ngày 23/1, Thủ tướng Chính phủ cũng ra Quyết định số 131 về việc hỗ trợ lãi suất cho các tổ chức, cá nhân vay vốn ngân hàng (khách hàng vay) để sản suất - kinh doanh. Theo đó, trong năm 2009, Nhà nước hỗ trợ lãi suất cho khách hàng vay để sản xuất - kinh doanh, nhằm giảm giá thành sản phẩm hàng hoá, duy trì sản xuất, kinh doanh và tạo việc làm, trong điều kiện nền kinh tế bị tác động của khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế thế giới.

Thời hạn vay được hỗ trợ lãi suất tối đa là 8 tháng đối với các khoản vay theo hợp đồng tín dụng được ký kết và giải ngân trong khoảng thời gian từ 1/2/2009 - 31/12/2009.

Mức hỗ trợ lãi suất cho khách hàng vay là 4%/năm, tính trên số tiền vay và thời hạn cho vay thực tế nằm trong khoảng thời gian quy định nêu trên; khi thu lãi cho vay, các ngân hàng thương mại giảm trừ số tiền lãi phải trả cho khách hàng vay.

Đồng thời, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các ngân hàng thương mại thực hiện việc hỗ trợ lãi suất cho khách hàng vay theo đúng quy định của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của NHNN.

Theo đó, trong 10 ngày đầu tháng 2/2009, gửi giấy đăng ký và kế hoạch hỗ trợ lãi suất cho NHNN và thực hiện ngay việc hỗ trợ lãi suất cho khách hàng; áp dụng cơ chế và lãi suất cho vay thông thường khi ký kết hợp đồng tín dụng; đến kỳ hạn thu lãi tiền vay, các ngân hàng thương mại thực hiện việc giảm trừ số tiền lãi bằng 4%/năm tính trên số tiền vay và thời hạn cho vay thực tế phát sinh trong năm 2009.

Các ngân hàng thương mại được hoàn trả số tiền lãi giảm trừ này từ NHNN trên cơ sở báo cáo định kỳ hàng quý; ngày 10 của tháng đầu quý gửi báo cáo số tiền hỗ trợ lãi suất và đăng ký số tiền hỗ trợ lãi suất của quý tiếp theo cho NHNN. Khách hàng vay thuộc đối tượng hỗ trợ lãi suất gửi giấy đề nghị hỗ trợ lãi suất cho các ngân hàng thương mại nơi vay vốn để được hỗ trợ lãi suất.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Kinh tế

Mới - Nóng

Khám phá