Từ 1/5, Bảo hiểm xã hội TP Hà Nội chuyển đổi Cổng giao dịch hồ sơ điện tử

TP - Từ 1/5/2019 tới đây, các giao dịch hồ sơ điện tử giữa đơn vị quản lý người tham gia BHXH, BHYT với cơ quan BHXH ở Hà Nội thông qua các nhà cung cấp dịch vụ I-VAN sẽ được chuyển sang Cổng giao dịch điện tử của BHXH Việt Nam.

Cổng thông tin điện tử Bảo hiểm Xã hội Thành phố Hà Nội
Cổng thông tin điện tử Bảo hiểm Xã hội Thành phố Hà Nội

Theo Bảo hiểm Xã hội Thành phố Hà Nội, từ 1/5/2019 tới đây, các giao dịch hồ sơ điện tử giữa đơn vị quản lý người tham gia BHXH, BHYT với cơ quan BHXH ở Hà Nội thông qua các nhà cung cấp dịch vụ I-VAN sẽ được chuyển sang Cổng giao dịch điện tử của BHXH Việt Nam.

Đối với hồ sơ cơ quan BHXH tiếp nhận từ ngày 30/4/2019 trở về trước vẫn thực hiện tra cứu tình trạng hồ sơ (cả hồ sơ giấy và hồ sơ điện tử) tại địa chỉ: http://bhxhhn.com.vn/

Đối với hồ sơ cơ quan BHXH tiếp nhận từ ngày 1/5/2019 trở đi thực hiện tra cứu tại địa chỉ https://gddt.baohiemxahoi.gov.vn

Cùng chuyên mục

Xem thêm Kinh tế

Mới - Nóng