Từ 1/7: Cơ quan thuế được quyền khám xét

TP - Thủ tướng vừa ban hành Nghị định 85, quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế. Trong đó, mọi trường hợp khám nơi cất giấu tang vật, tài liệu liên quan đến hành vi trốn thuế đều phải được lập thành biên bản.

Bán nhà đất sẽ phải nộp thuế theo đúng quy định
Nghị định quy định chi tiết nhiều điều khoản mang tính tăng quyền cho cơ quan quản lý thuế (QLT) và sẽ chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2007.

Điều 41 Nghị định quy định, khi có căn cứ về việc cất giấu tài liệu, tang vật liên quan đến hành vi trốn thuế, gian lận thuế, thủ trưởng cơ quan QLT có quyền quyết định khám xét nơi cất giấu tài liệu, tang vật này.

Trường hợp nơi cất giấu tài liệu, tang vật là chỗ ở thì phải được sự đồng ý bằng văn bản của Chủ tịch UBND cấp huyện nơi tiến hành khám xét. Quyết định khám xét nơi cất giấu tài liệu, tang vật trốn thuế phải có những nội dung chính như: Địa điểm, thành phần đoàn khám, nội dung, thời gian khám và hiệu lực của quyết định.

Mọi trường hợp khám nơi cất giấu tang vật, tài liệu liên quan đến hành vi trốn thuế đều phải được lập thành biên bản; quyết định khám xét và biên bản phải được giao cho chủ nơi bị khám 01 bản.

Nghị định cấm các hành vi khám nơi cất giấu tài liệu tang vật trốn thuế, gian lận thuế vào ban đêm, ngày lễ, tết, khi chủ nơi bị khám có việc hiếu, hỷ (trừ trường hợp phát hiện phạm pháp quả tang).

Cá nhân thu  nhập cao tự khai thuế

Nghị định 85 bắt buộc việc khai thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao (tự khai). Theo đó, kê khai theo tháng áp dụng đối với trường hợp khấu trừ thuế tại nguồn (cơ quan trả lương, thu nhập-PV) khi chi trả thu nhập thường xuyên; thu nhập trúng thưởng xổ số, trúng thưởng khuyến mại, thì cơ quan trả thưởng sẽ tạm khấu trừ thuế thu nhập 10%.

Trường hợp tổng số thuế khấu trừ hàng tháng dưới 5 (năm) triệu đồng, cơ quan chi trả thu nhập thực hiện khai tạm nộp thuế theo quý. Việc khai thuế theo quý được xác định hàng năm và căn cứ vào tổng số thuế đã khấu trừ của tháng đầu tiên trong năm khai thuế.

Khai theo từng lần phát sinh áp dụng đối với thu nhập từ chuyển giao công nghệ, chuyển giao quyền sở hữu trí tuệ. Còn khai quyết toán thuế năm hoặc đến thời điểm chấm dứt nghĩa vụ thuế đối với các trường hợp: Tổ chức, cá nhân khấu trừ thuế tại nguồn khi chi trả thu nhập thường xuyên; Cá nhân có thu nhập từ nhiều nguồn khác nhau, không thực hiện được quyết toán một nơi thông qua tổ chức, cá nhân khấu trừ và nộp thuế thay; Cá nhân đăng ký  nộp thuế  trực tiếp với cơ quan thuế.

Thuế chuyển quyền sử dụng đất (bán nhà- đất): Khai  thế nào?

Tập thể, cá nhân phải kê khai thuế theo từng lần phát sinh áp dụng đối với: Tiền sử dụng đất và thuế chuyển quyền sử dụng đất. Hồ sơ khai tiền sử dụng đất bao gồm: Tờ khai tiền sử dụng đất; Giấy tờ chứng minh thuộc diện không phải nộp hoặc miễn, giảm tiền sử dụng đất;

Chứng từ đã nộp tiền thuê đất khi chuyển sang hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất; Giấy tờ liên quan đến việc bồi thường, hỗ trợ đất theo quy định của pháp luật; Các tài liệu khác có liên quan.

Hồ sơ khai thuế chuyển quyền sử dụng đất bao gồm: Tờ khai thuế chuyển quyền sử dụng đất; GCN quyền sử dụng đất hoặc giấy tờ khác có giá trị pháp lý tương đương; Hợp đồng chuyển quyền sử dụng đất có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật; Tài liệu, giấy tờ chứng minh thuộc diện không phải nộp hoặc được miễn, giảm thuế chuyển quyền sử dụng đất.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Kinh tế

Mới - Nóng

Khám phá