Từ 2016, vận hành thí điểm thị trường bán buôn điện cạnh tranh

TP - Bộ Công Thương vừa phê duyệt thiết kế chi tiết thị trường bán buôn điện cạnh tranh nhằm triển khai thực hiện trong thời gian tới.

Theo đó, giai đoạn chuẩn bị thị trường bán buôn điện cạnh tranh sẽ kéo dài đến hết năm 2015. 

Giai đoạn vận hành thí điểm bước 1 thị trường bán buôn điện cạnh tranh năm 2016 (tính toán mô phỏng trên giấy, không thanh toán thực). 

Giai đoạn vận hành thí điểm bước 2 sẽ thực hiện từ năm 2017-2018.

Thị trường cạnh tranh hoàn chỉnh sẽ chính thức vận hành từ năm 2019.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Kinh tế

Mới - Nóng