DMCA.com Protection Status

Từ năm 2020 phạm nhân được tham gia BHXH tự nguyện

Luật Thi hành án hình sự (sửa đổi) có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2020, người bị kết án tù được tham gia BHXH tự nguyện, hưởng chế độ, chính sách về BHXH theo quy định của pháp luật.


Người được hưởng án treo thuộc đối tượng đang hưởng chế độ BHXH vẫn được chi trả chế độ. Theo khoản 4 Điều 2 Luật BHXH 2014, công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên và không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc đều có thể tham gia BHXH tự nguyện. Mức đóng BHXH tự nguyện bằng 22% mức thu nhập do mình lựa chọn. 


Cùng chuyên mục

Xem thêm Kinh tế

Mới - Nóng