Tư vấn giá đất phải có thẻ thẩm định viên về giá

TP - Đây là một trong những nội dung quy định trong Thông tư số 36 vừa được Bộ Tài chính ban hành.

Theo đó, kể từ 13/5 tới, các doanh nghiệp có chức năng thẩm định giá đã được thành lập và hoạt động thẩm định giá kể cả tổ chức thẩm định giá nước ngoài đã được thành lập chi nhánh tại Việt Nam theo quy định của pháp luật Việt Nam thì đủ điều kiện hoạt động tư vấn về giá đất.

Thông tư cũng quy định chủ doanh nghiệp tư nhân thẩm định giá phải là thẩm định viên về giá có thẻ thẩm định viên về giá và một thẩm định viên về giá chỉ được làm chủ một doanh nghiệp thẩm định giá tư nhân.Trường hợp là thành viên hợp danh của công ty thẩm định giá hợp danh thì phải là thẩm định viên về giá có thẻ thẩm định viên về giá.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Kinh tế

Mới - Nóng