Tuyên Quang: Nâng cao chất lượng tuyên truyền chính sách bảo hiểm

Ngày 29/10, tại Tuyên Quang, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Trung tâm Thông tin công tác tuyên giáo (Ban Tuyên giáo Trung ương) và BHXH tỉnh tổ chức Tọa đàm nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền miệng góp phần đưa chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT, BHXH tự nguyện vào cuộc sống.

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã tập trung tham luận làm rõ một vấn đề như: Công tác phối hợp tuyên truyền, đặc biệt là tuyên truyền miệng giữa BHXH tỉnh với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các cơ quan trong tỉnh; những kết quả nổi bật trong công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, sự chủ động của nhân dân trong việc tham gia BHYT;

Cũng như việc đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền chính sách pháp luật về BHXH, BHYT, BHXH tự nguyện; chia sẻ những giải pháp, kiến nghị, đề xuất một số nội dung nhằm nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền miệng, góp phần nâng cao tỷ lệ người tham gia BHXH, BHYT, BHXH tự nguyện trên địa bàn tỉnh.

Thời gian tới, các cơ quan, đoàn thể, các cơ quan truyền thông trong tỉnh sẽ tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về cải cách chính sách BHXH nhằm đạt được chỉ tiêu về BHXH theo tinh thần của Nghị quyết.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Kinh tế

Mới - Nóng

Khám phá