Tuyên truyền về BHXH: Cần biểu dương nhân tố tốt, phê phán những lệch lạc

TP - BHXH Việt Nam mong muốn các cơ quan thông tấn, báo chí chủ động tăng thêm thời lượng tuyên truyền về BHXH; giới thiệu, biểu dương những nhân tố tốt trong thực hiện chính sách BHXH; đồng thời phê phán những lệch lạc trong nhận thức và đấu tranh với những vi phạm pháp luật về BHXH, BHYT.

BHXH Việt Nam tập huấn cho các phóng viên chuyên trách theo dõi ngày 12-14/4/2019.
BHXH Việt Nam tập huấn cho các phóng viên chuyên trách theo dõi ngày 12-14/4/2019.

4 năm, hơn 20.000 tin bài tuyên truyền

BHXH Việt Nam vừa có báo cáo gửi Bộ LĐ-TB&XH về công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật BHXH giai đoạn 2014 - 2018.

Theo BHXH Việt Nam đánh giá, công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật BHXH giai đoạn vừa qua không ngừng đổi mới về nội dung, hình thức phù hợp với từng đối tượng, vùng miền. Thông tin tuyên truyền bao phủ rộng khắp, thường xuyên, liên tục. Số lượng tin, bài, toạ đàm, đối thoại, tư vấn, giao lưu… năm sau cao hơn năm trước với sự tham gia, vào cuộc tích cực của các bộ, ngành, đoàn thể, cơ quan truyền thông, báo chí trên cả nước.

Các đơn vị truyền thông ngành BHXH đã thể hiện được vai trò chủ lực thông tin tuyên truyền về BHXH, định hướng thông tin dư luận xã hội. BHXH các tỉnh, thành phố đã chủ động, tích cực triển khai các hoạt động tuyên truyền hướng về cơ sở; đẩy mạnh giao lưu, đối thoại, tư vấn trực tiếp để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho người tham gia.

Công tác phối hợp với các bộ, ngành, tổ chức chính trị xã hội cũng được BHXH Việt Nam quan tâm trong tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật BHXH. Năm 2018, BHXH Việt Nam đã ký quy chế phối hợp với 18 bộ, ngành, tổ chức chính trị - xã hội xây dựng, thực hiện các nội dung, hình thức tuyên truyền hướng đến các nhóm đối tượng như: Nông dân, ngư dân, diêm dân, lao động khu vực phi chính thức, lao động tự do, lao động làng nghề, hộ kinh doanh cá thể, công nhân các khu công nghiệp - khu chế xuất…

Hình thức tuyên truyền chính sách BHXH cũng ngày càng hướng đến những đối tượng, vùng miền cụ thể như: Từ năm 2017, BHXH Việt Nam đã xuất bản 23.900 bộ ấn phẩm phát miễn phí đến tận tay cho các già làng, trưởng bản, người có uy tín vùng đồng bào các dân tộc, thiểu số…

Để tăng cường hơn nữa hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách BHXH, thời gian tới, BHXH Việt Nam xác định, đẩy mạnh hơn nữa công tác phối hợp với các bộ, ngành, tổ chức liên quan tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, hướng tới mục tiêu BHXH toàn dân theo tinh thần Nghị quyết số 28-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng về cải cách chính sách BHXH. Đồng thời, ngành BHXH cũng tăng cường ứng dụng CNTT, cải cách TTHC; xây dựng đội ngũ cán bộ giỏi chuyên môn nghiệp vụ, thay đổi tinh thần thái độ phục vụ hướng tới sự hài lòng của người dân.

BHXH Việt Nam mong muốn các cơ quan thông tấn, báo chí chủ động tăng thêm thời lượng tuyên truyền về BHXH; giới thiệu, biểu dương những nhân tố tốt trong thực hiện chính sách BHXH; đồng thời phê phán những lệch lạc trong nhận thức và đấu tranh với những vi phạm pháp luật về BHXH, BHYT.

BHXH Việt Nam kiến nghị Quốc hội, các Đoàn đại biểu Quốc hội tăng cường giám sát việc thực thi pháp luật về BHXH của các địa phương, các doanh nghiệp; sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật trong lĩnh vực này ngày càng tốt hơn.

Tăng cường cải cách thủ tục hành chính và tuyên truyền

Liên quan tới công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC), BHXH Việt Nam cũng vừa có công văn gửi các đơn vị trực thuộc, BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc thực hiện cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành, điều kiện kinh doanh và thủ tục hành chính (TTHC) theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ.

BHXH Việt Nam yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị và Giám đốc BHXH các tỉnh, thành phố tập quán triệt và tổ chức triển khai các nhiệm vụ được giao về cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành, cắt giảm, đơn giản hóa TTHC và nâng cao chất lượng giải quyết TTHC theo cơ chế "Một cửa", "Một cửa liên thông", góp phần vào việc thúc đẩy tăng trưởng, giải phóng nguồn lực xã hội.

Đồng thời, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra của Ngành; thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; thực hiện nghiêm trách nhiệm tiếp công dân của người đứng đầu… Nghiêm túc tổ chức thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận nội dung tố cáo đã có hiệu lực pháp luật.

BHXH Việt Nam cũng giao Trung tâm CNTT chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện các nội dung sau: Chủ trì, phối hợp với nhà thầu, Vụ Pháp chế và BHXH các tỉnh, thành phố tiếp tục thực hiện nâng cấp phần mềm “Tiếp nhận và quản lý hồ sơ”, nhằm nâng cao chất lượng quản lý, chỉ đạo, theo dõi công tác tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả TTHC tại BHXH các tỉnh, thành phố;

đảm bảo tích hợp, chia sẻ thông tin với Hệ thống thông tin "Một cửa điện tử" cấp bộ, cấp tỉnh và Cổng Dịch vụ công quốc gia khi được đưa vào vận hành; phối hợp với BHXH các tỉnh, thành phố, cơ quan, đơn vị có liên quan đề xuất thực hiện đồng bộ, nâng cao chất lượng hạ tầng CNTT, triển khai có hiệu quả giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH, BHYT; xây dựng hệ sinh thái 4.0 ngành BHXH để phục vụ người dân, DN theo yêu cầu tại Nghị quyết số 02/NQ-CP (ngày 1/1/2019) của Chính phủ.

Trung tâm Truyền thông đẩy mạnh công tác truyền thông về hoạt động cải cách TTHC; tuyên truyền nâng cao nhận thức của đơn vị SDLĐ, NLĐ và nhân dân về chính sách BHXH, BHYT; đánh giá việc triển khai đo lường, xác định chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của Ngành theo quy định tại Điều 31 Nghị định số 61/2018/NĐ-CP.

Ngoài ra, BHXH Việt Nam cũng nhấn mạnh, sẽ kiên quyết xử lý nghiêm người đứng đầu các cơ quan, đơn vị không thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ được giao. Trường hợp có khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, đề nghị các đơn vị kịp thời phản ánh về BHXH Việt Nam (qua Vụ Pháp chế) để xem xét, giải quyết.

Giai đoạn 2014 - 2018, BHXH Việt Nam đã phối hợp với các cơ quan truyền thông, báo chí Trung ương và một số địa phương tổ chức tuyên truyền chế độ, chính sách BHXH với trên 20.000 tin, bài, chương trình được đăng tải, phát sóng giúp người dân hiểu hơn về tính thiết thực, nhân văn, ưu việt của chính sách này. 


Cùng chuyên mục

Xem thêm Kinh tế

Mới - Nóng