Tỷ giá USD/VND tiếp tục tăng nhẹ

Theo Thông báo của Bộ Tài chính, tỷ giá hạch toán kế toán và báo cáo thu chi ngoại tệ trong tháng 8/2005, áp dụng thống nhất trên phạm vi cả nước, là 1 USD = 15.830 VND.

Tỷ giá này được áp dụng trong các nghiệp vụ quy đổi và hạch toán thu, chi ngân sách nhà nước bằng ngoại tệ, kể cả các khoản thu hiện vật có gốc bằng ngoại tệ và dùng để quy đổi, hạch toán sổ sách kế toán của Kho bạc Nhà nước.

Theo mức thông báo trên, tỷ giá USD/VND áp dụng cho tháng 8/2005 tăng nhẹ (tăng 6 VND) so với tháng trước. So với đầu năm, tỷ giá này tăng khoảng 0,61%, mức tương đối ổn định theo mục tiêu mà Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước dự báo.

Trong khi đó, tỷ giá Euro/VND áp dụng cho tháng 8/2005 quy đổi theo thông báo của Bộ Tài chính là 1 Euro = 1.9304 VND, giảm tới gần 9,2% so với tỷ giá đầu năm.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Kinh tế

Mới - Nóng

Khám phá