Ưu đãi đầu tư đặc biệt cho sản xuất muối

TP - Bộ NN&PTNT đang xây dựng dự thảo Nghị định về sản xuất và kinh doanh muối nhằm tăng cường công tác quản lý sản xuất và kinh doanh muối, bảo vệ quy hoạch phát triển sản xuất muối, thúc đẩy phát triển sản xuất muối ổn định, đáp ứng nhu cầu về muối cho tiêu dùng của nhân dân, cho công nghiệp…, hướng tới xuất khẩu. Cụ thể, sản xuất, chế biến muối là lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư.

Đối với sản xuất muối thủ công, ngân sách nhà nước đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng vùng sản xuất muối, bao gồm: đê bao, trạm bơm, hệ thống cống, kênh mương cấp nước biển, kênh mương thoát lũ… Đối với sản xuất muối công nghiệp, ngân sách nhà nước đầu tư bồi thường, giải phóng mặt bằng, xây dựng khu tái định cư… Bộ NN&PTNT phối hợp với các tổ chức liên quan thực hiện cân đối cung - cầu muối, dự báo nhu cầu, xây dựng kế hoạch sản xuất, tiêu thụ muối hằng năm và 5 năm trong cả nước.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Kinh tế

Mới - Nóng

Khám phá