Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước sắp nhận 2.000 tỷ đồng cổ tức

TPO - Với việc tạm ứng cổ tức năm 2019 với tỷ lệ 20%, cổ đông Nhà nước là Uỷ ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp sẽ được nhận khoảng 2.000 tỷ đồng từ việc nắm giữ 84% cổ phần tại Petrolimex. Cổ đông lớn khác là JX Nippon sẽ nhận về hơn 200 tỷ đồng vào ngày 27/4 tới.

Petrolimex sẽ chi hơn 2.300 tỷ đồng cho hơn 1,17 tỷ cổ phiếu PLX đang lưu hành trên thị trường vào ngày 27/4 tới
Petrolimex sẽ chi hơn 2.300 tỷ đồng cho hơn 1,17 tỷ cổ phiếu PLX đang lưu hành trên thị trường vào ngày 27/4 tới

Theo Nghị quyết của Hội đồng Quản trị Petrolimex vừa thông qua, tập đoàn này sẽ tạm ứng thanh toán cổ tức đợt 1 năm 2019 bằng tiền mặt với tỷ lệ là 20%, tương đương với 2.000 đồng/cổ phiếu.

Petrolimex cũng cho biết, phần cổ tức còn lại với tỷ lệ 10% (tương ứng 1.000 đồng/cổ phiếu) sẽ được chi trả sau thời điểm kết thúc Đại hội đồng cổ đông dự kiến vào tháng 6 tới đây. Trên cơ sở Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Petrolimex sẽ chi trả cổ tức cho cổ đông theo đúng quy định hiện hành.

Với mức chia cổ tức này Petrolimex sẽ chi hơn 2.300 tỷ đồng cho hơn 1,17 tỷ cổ phiếu PLX đang lưu hành trên thị trường. Theo cơ cấu cổ đông hiện tại, với việc giữ 84% cổ phần tại Petrolimex, Uỷ ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp sẽ được nhận số tiền cổ tức khoảng 2.000 tỷ đồng vào ngày 27/4. Với 8,8% cổ phần, cổ đông lớn khác là JX Nippon sẽ nhận về hơn 200 tỷ đồng.

Năm 2019, Petrolimex ghi nhận lãi sau thuế hơn 4.770 tỷ đồng. Tổng lợi nhuận chưa phân phối của tập đoàn này đến cuối năm 2019 gần 4.950 tỷ. 

Năm 2018, Petrolimex chi trả cổ tức với tỷ lệ 26% bằng tiền mặt. Với mức chi trả này, cổ đông Nhà nước được chia hơn 2.552 tỷ đồng, cổ đông nước ngoài là JX Việt Nam được chia hơn 269 tỷ đồng; các cổ đông khác được chia hơn 222 tỷ đồng. Năm 2016, Petrolimex chia cổ tức là 32,24% và năm 2017 là 30%.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Kinh tế

Mới - Nóng