VAMC kiến nghị ban hành Luật xử lý nợ xấu

TP - Ông Vũ Quốc Hùng, Chủ tịch Cty Khai thác và Quản lý tài sản (VAMC) vừa kiến nghị cần có khuôn khổ pháp lý đặc biệt trong xử lý nợ xấu, và hiệu quả nợ xấu.

Theo đó, VAMC kiến nghị Quốc hội ban hành Nghị quyết về xử lý nợ xấu hoặc một bộ luật về xử lý nợ xấu có giá trị trong quá trình xử lý nợ xấu từ 3 đến 5 năm. Chính phủ cần sớm quy định về điều kiện kinh doanh mua bán nợ phù hợp thực tế để hình thành thị trường mua bán nợ.

Tính từ 1/1 đến 18/10/2015, VAMC đã phát hành trái phiếu đặc biệt để mua nợ xấu của các tổ chức tín dụng được 13.065 khoản nợ, tương ứng với 91.963 tỷ đồng dư nợ gốc, giá mua 82.681 tỷ đồng của 39 tổ chức tín dụng. Lũy kế từ năm 2013 đến 30/9/2015, VAMC đã phát hành 191.333 tỷ đồng giá trị trái phiếu đặc biệt mua nợ xấu với giá trị dư nợ gốc 225.518 tỷ đồng.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Kinh tế

Mới - Nóng

Khám phá