VAMC muốn được tăng vốn lên 10.000 tỷ

TP - Công ty quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC) muốn tăng vốn điều lệ từ 2.000 tỷ đồng hiện nay lên 10.000 tỷ đồng vào năm 2020 để có đủ năng lực xử lý nợ xấu trong hệ thống tổ chức tín dụng. Đề xuất vừa được gửi lên Chính phủ.

Đồng thời với đề xuất trên, VAMC muốn phát hành trái phiếu có bảo lãnh của Chính phủ ra thị trường với trị giá khoảng 45.000 tỷ đồng để huy động vốn từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước; xúc tiến việc vay vốn của các tổ chức trong nước và quốc tế cho hoạt động xử lý nợ của chính phủ bắt đầu từ năm 2018.

VAMC khi thành lập được cấp vốn điều lệ 500 tỷ đồng vào năm 2013, được Chính phủ bổ sung vốn điều lệ lên mức 2.000 tỷ đồng vào năm 2015.

Dự kiến đến năm 2020, VAMC thực hiện mua nợ theo giá trị thị trường với giá mua nợ khoảng từ 10.000 tỷ đồng đến 50.000 tỷ đồng tùy theo tiến độ được cấp vốn điều lệ.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Kinh tế

Mới - Nóng