Vẫn còn tình trạng một mặt hàng 3 bộ cùng kiểm tra

TPO - Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu không được lấy lí do chống gian lận thương mại để níu giữ quyền lực của hải quan, cơ quan kiểm tra; tiếp tục gây nhũng nhiễu trong xuất nhập khẩu của doanh nghiệp.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ

Sáng 9/1, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ chủ trì cuộc họp Uỷ ban chỉ đạo quốc gia về cơ chế một cửa quốc gia, một cửa ASEAN và tạo thuận lợi thương mại. Theo báo cáo, trong thời gian qua đã có 47 thủ tục được đưa vào diện một cửa quốc gia, tăng 64% so với năm 2016 và sắp nâng lên 60 thủ tục trong thời gian tới.

Năm 2017 thời gian thông quan trực tiếp tại cửa khẩu của Việt Nam với hàng xuất khẩu giảm 3 giờ xuống 55 giờ; hàng nhập khẩu giảm 6 giờ xuống 56 giờ. Chi phí thông quan trực tiếp tại cửa khẩu cho một lô hàng giảm 19 USD (xuất, nhập khẩu) tính tới 15/12/2017.

Theo tính toán, doanh nghiệp tiết kiệm hơn 205 triệu USD cho 10,81 triệu tờ khai thủ tục thông quan; giảm hơn 15 triệu giờ lưu kho hàng xuất khẩu và 33 triệu giờ lưu kho bãi hàng nhập khẩu.

Tuy nhiên, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho rằng, vẫn còn bất cập, nhất là tình trạng một mặt hàng chịu sự kiểm tra của 3 bộ. “Nếu đi vào chống gian lận thương mại thì Chính phủ hoan nghênh, nhưng phải thực chất. Không được lấy lý do chống gian lận thương mại để níu giữ quyền lực của hải quan, cơ quan kiểm tra; tiếp tục gây nhũng nhiễu trong xuất nhập khẩu của doanh nghiệp”, Phó Thủ tướng nói.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu các bộ phải tách bạch chức năng quản lý Nhà nước với cung cấp dịch vụ cho doanh nghiệp trong kiểm tra chuyên ngành; yêu cầu các bộ phải tách bạch chức năng quản lý Nhà nước với cung cấp dịch vụ cho doanh nghiệp trong kiểm tra chuyên ngành.

Bên cạnh đó nghiên cứu thống nhất một đơn vị thực hiện kiểm tra chuyên ngành, chấm dứt tình trạng một mặt hàng chịu sự quản lý, kiểm tra chuyên ngành của nhiều cơ quan khác nhau.

Đặc biệt cần tạo môi trường cạnh tranh, minh bạch để nhiều tổ chức được tham gia thực hiện hoạt động thử nghiệm, giám định, kiểm định, chứng nhận; xóa bỏ vị thế độc quyền của một số tổ chức được các Bộ quản lý chuyên ngành chỉ định như hiện nay.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Kinh tế

Mới - Nóng