Việt Nam tiếp cận tốt nguồn vốn của WB, ADB

TP - Ngày 8/12, Ngân hàng Nhà nước cho biết: Trong 5 năm qua, Việt Nam được đánh giá là một trong những nước huy động hiệu quả nhất nguồn vốn tài trợ ưu đãi của WB/ADB/IMF, thể hiện qua các cơ hội tiếp cận đối với nguồn vốn vay của WB/ADB/IMF.

Cụ thể, Ngân hàng nhà nước đã đàm phán/ký kết với WB 55 chương trình/dự án với tổng trị giá hơn 8 tỷ USD, nâng tổng số chương trình/dự án WB đã phê duyệt tài trợ cho Việt Nam tính đến tháng 6/2015 là 160 chương trình/dự án với tổng trị giá khoảng 20,1 tỷ USD; ký kết với ADB 45 chương trình/dự án với tổng trị giá gần 4,5 tỷ USD, nâng tổng số chương trình/dự án ADB đã phê duyệt tài trợ cho Việt Nam tính đến tháng 6/2015 là 147 chương trình/dự án với tổng trị giá khoảng 13,65 tỷ USD.  Các hỗ trợ chủ yếu tập trung vào các lĩnh vực ưu tiên cao của đất nước như biến đổi khí hậu, tái cơ cấu… đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội, hỗ trợ xóa đói giảm nghèo, đặc biệt tại các vùng khó khăn, vùng sâu vùng xa. 

Cùng chuyên mục

Xem thêm Kinh tế

Mới - Nóng