Việt Nam vay Nhật 66,8 tỷ yên xây dựng hạ tầng

TP - Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) vừa ký với Chính phủ Việt Nam các hiệp định vay 66 tỷ 86 triệu yên vốn ODA để thực hiện 5 dự án.

Cụ thể: Dự án xây dựng Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình và các đường dây truyền tải điện (III), tổng mức vay 9,873 tỷ yên với lãi suất 1,4%; Dự án Phát triển mạng lưới truyền tải điện số 2 sẽ lắp đặt đường dây truyền tải điện và trạm truyền tải gần các khu công nghiệp tại nhiều thành phố chính ở Việt Nam, góp phần tăng cường và ổn định nguồn cung cấp điện. Tổng vốn vay cho dự án này là 29,786 tỷ yên; Dự án nâng cấp Trường Đại học Cần Thơ có vốn vay 10,456 tỷ yên; Dự án Cải thiện Môi trường nước tại thành phố Hạ Long (tư vấn kỹ thuật) sẽ hỗ trợ xây dựng hệ thống xử lý nước thải tại thành phố Hạ Long, tổng vốn vay 1,061 tỷ yên; Dự án Xây dựng hạ tầng nước tại tỉnh Đồng Nai vay 14,91 tỷ yên.

Đại diện JICA cho biết, sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam giải quyết các vấn đề phát triển tại Việt Nam thông qua triển khai kết hợp các loại hình viện trợ chính thức khác nhau như vốn vay, hợp tác kỹ thuật và viện trợ không hoàn lại.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Kinh tế

Mới - Nóng

Khám phá