Việt Nam xuất siêu 6,33 tỷ USD

TP - Cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam từ đầu năm đến hết 15/10 tiếp tục thặng dư với mức 6,33 tỷ USD

Theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, tổng trị giá xuất khẩu (XK), nhập khẩu (NK) hàng hóa của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 10 (từ 1-15/10) đạt hơn 20 tỷ USD, giảm 2% so với nửa cuối tháng 9.

Cộng dồn từ đầu năm đến hết 15/10, tổng trị giá XNK hàng hóa cả nước đạt gần 373 tỷ USD, tăng 14% so với cùng kỳ năm 2017. Với kết quả này, cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 10 có mức thặng dư 39 triệu USD, đưa cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam từ đầu năm đến hết 15/10 tiếp tục thặng dư với mức 6,33 tỷ USD.

Tính từ đầu năm đến hết 15/10, tổng trị giá XK của cả nước đạt trên 189 tỷ USD, tăng 15,6% so với cùng kỳ năm 2017. Tổng trị giá NK hàng hóa đạt trên 183 tỷ USD, tăng 12%.  

Cùng chuyên mục

Xem thêm Kinh tế

Mới - Nóng