Vietcombank bán trái phiếu tăng vốn cho cá nhân

Hôm nay 14/12/2005, Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam - (Vietcombank) tổ chức đấu giá lãi suất để bán 840 tỷ trong tổng số 1.200 tỷ trái phiếu tăng vốn cho các nhà đầu tư là tổ chức.

Lãi suất trần cho phiên đấu giá này là 8,5%/ năm và bước lãi suất là 0,05%. Mức lãi suất hình thành tại phiên đấu giá trên sẽ là lãi suất cố định để VCB tiến hành bán trái phiếu tăng vốn cho nhà đầu tư là cá nhân từ ngày 15 - 26/12 tại 52 điểm giao dịch của ngân hàng ở 30 tỉnh, thành trên toàn quốc (xem trên www.vietcombank.com.vn).

Mỗi cá nhân được mua tối thiểu là 10 triệu và tối đa là 10 tỷ đồng. Người sở hữu trái phiếu có quyền chuyển đổi sang cổ phiếu ngay trong lần đầu tiên VCB cổ phần hóa và phát hành cổ phiếu ra công chúng.

Được biết, năm 2004 lãi trước thuế của VCB là 2.000 tỷ; 6 tháng đầu năm 2005 là gần 2.000 tỷ. 

Cùng chuyên mục

Xem thêm Kinh tế

Mới - Nóng