DMCA.com Protection Status

VietinBank cắt giảm 5000 tỷ đồng lợi nhuận để hỗ trợ doanh nghiệp, người dân

Ngày 6/1/2021 tại Hà Nội, Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Đảng và Hội nghị Tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021. Là năm cuối của quá trình thực hiện Phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016-2020 và kế hoạch kinh doanh trung hạn MTBP 2018 – 2020, năm 2020, VietinBank tiếp tục chủ động nỗ lực tái cơ cấu toàn diện mọi mặt hoạt động.

VietinBank cắt giảm 5000 tỷ đồng lợi nhuận để hỗ trợ doanh nghiệp, người dân

Đổi mới, sáng tạo và chủ động

Năm 2020, Ngân hàng Công thương Việt Nam ( VietinBank) đã đạt được những kết quả kinh doanh ấn tượng, toàn diện trên mọi mặt hoạt động, giữ vững vai trò là ngân hàng tiên phong, chủ lực, trụ cột thực thi có hiệu quả đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội đất nước.

Ông Lê Đức Thọ - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối DNTW, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT VietinBank cho biết: “Năm 2020, VietinBank đã chủ động tiếp tục đổi mới sáng tạo mạnh mẽ, phục vụ toàn diện và đắc lực cho ổn định và phát triển kinh tế - xã hội đất nước, quản trị tốt chi phí, quản lý tốt chất lượng tăng trưởng tạo điều kiện phát triển tín dụng và các dịch vụ ngân hàng đáp ứng nhu cầu của nền kinh tế, triển khai các chương trình ưu đãi giảm lãi suất cho vay, duy trì mặt bằng lãi suất cho vay trong nhóm thấp nhất thị trường, giúp khách hàng tiếp cận hiệu quả nguồn vốn tín dụng và các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng với chi phí thấp nhất.”.  

Đặc biệt, chủ  tịch  VietinBank  chia sẻ: “VietinBank  đã cắt giảm gần 5.000 tỷ đồng lợi nhuận từ việc giảm lãi suất cho vay, phí, thoái lãi để hỗ trợ doanh nghiệp, người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 và thực hiện phương án đảm bảo hoạt động liên tục của ngân hàng trong suốt giai đoạn dịch bệnh. VietinBank chủ động điều hành tín dụng tập trung vào các ngành, lĩnh vực được Chính phủ, NHNN khuyến khích phát triển, đồng hành cùng các ngành, các địa phương để thúc đẩy kinh tế vùng, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước”.

VietinBank cắt giảm 5000 tỷ đồng lợi nhuận để hỗ trợ doanh nghiệp, người dân - ảnh 1  

Theo đó, ngân hàng đã  chuyển đổi mạnh mẽ mô hình kinh doanh từ phát triển chiều rộng sang chiều sâu, từ dựa vào tăng trưởng quy mô là chính sang cải thiện chất lượng dịch vụ, chuyển dịch cơ cấu kinh doanh, gia tăng cơ cấu thu nhập ngoài lãi, kiểm soát tối ưu hóa hiệu quả sử dụng vốn và chi phí hoạt động của ngân hàng; cơ cấu khách hàng chuyển dịch tích cực theo hướng tăng tỷ trọng của các phân khúc có hiệu quả sinh lời cao như bán lẻ và SMEs.

Những con số ấn  tượng  

Kết quả kinh doanh của VietinBank năm 2020 đều đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch đặt ra, tiếp tục đạt được tốc độ tăng trưởng hiệu quả kinh doanh lớn hơn nhiều lần so với tốc độ tăng trưởng quy mô năm thứ 3 liên tiếp. Cụ thể: dư nợ tín dụng hợp nhất tăng 7,7% so với 2019. Huy động vốn được cân đối tối ưu với tốc độ tăng trưởng tín dụng, chi phí vốn được tiết giảm mạnh trong bối cảnh thu nhập lãi gặp nhiều khó khăn, trong đó nguồn vốn huy động tăng 11% so với năm 2019, tỷ lệ LDR được đảm bảo tuân thủ các quy định của NHNN, nguồn vốn CASA tiếp tục được cải thiện tăng 15,5% so với năm 2019, tỷ trọng CASA tăng so với năm 2019.Thu nhập ngoài lãi tăng 35,2% so với năm 2019, tỷ trọng thu ngoài lãi trên tổng thu nhập hoạt động tăng trưởng tốt từ 16,5% năm 2019 lên gần 20,1% năm 2020, trong đó thu thuần dịch vụ tăng gần 12% so với năm 2019, thu nhập từ kinh doanh ngoại tệ tăng 24% so với năm 2019, lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh vốn tăng 70% so năm 2019. Tỷ lệ nợ xấu dưới 1%, tỷ lệ dự phòng bao phủ nợ xấu cho vay và trái phiếu nội bảng ở mức khoảng 130%, cao hơn năm 2019.

VietinBank cắt giảm 5000 tỷ đồng lợi nhuận để hỗ trợ doanh nghiệp, người dân - ảnh 2  

Lợi nhuận riêng lẻ trước thuế đạt 16.450 tỷ đồng,tạo nguồn lực để VietinBank tiếp tục phát huy tốt vai trò ngân hàng chủ lực, trụ cột, chủ động đáp ứng nhu cầu vốn và dịch vụ tài chính của nền kinh tế, đóng góp ngày càng lớn hơn vào ngân sách Nhà nước và sự phát triển kinh tế - xã hội đất nước trong thời gian tới. Chỉ số sinh lời ROE và ROA là 16,8% và 1,3%, tiếp tục cải thiện mạnh so năm 2019.

Năm 2020, VietinBank cũng đã hoàn thành tốt mục tiêu tại Đề án Cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016 - 2020, đáp ứng mức vốn tự có của Ngân hàng theo chuẩn mực Basel II và chính thức áp dụng thông tư 41/2016/TT-NHNN từ đầu năm 2021. VietinBank  mua lại toàn bộ trái phiếu đặc biệt tại VAMC trong chưa đầy 2 năm (từ tháng 12/2018 đến tháng 10/2020) thay vì 5 năm theo dự kiến.  

Cùng với hoạt động kinh doanh hiệu quả, an toàn, bền vững, trong năm 2020 VietinBank tiếp tục đóng góp tích cực và đi đầu trong công tác an sinh xã hội, thực thi hiệu quả chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nướcvề công tác xóa đói, giảm nghèo, khắc phục hậu quả thiên tai, hỗ trợ phát triển y tế, giáo dục, phát huy truyền thống “uống nước, nhớ nguồn”. Đặc biệt, trong năm 2020, VietinBank đã dành nguồn lực lớn hỗ trợ công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, ủng hộ hỗ trợ đồng bào khu vực miền Trung và Tây Nguyên bị bão lũtại các địa phương chịu ảnh hưởng tiêu cực từ dịch bệnh và thiên tai.

VietinBank cũng đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ NHCTVN lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 - 2025, là Đại hội điểm của Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương.

Năm 2021 có ý nghĩa rất quan trọng, là năm đầu tiên thực hiện kế hoạch trung hạn 2021-2023, nằm trong chiến lược phát triển 10 năm giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2045 của VietinBank. Một số chỉ tiêu chủ yếu cho năm 2021 như sau:

-  Tổng tài sản: tăng trưởng khoảng 3%-6%;

-  Tín dụng: tăng trưởng khoảng 8%-11%;

-  Nguồn vốn huy động: tăng trưởng10% -12%;

-  Tỷ lệ nợ xấu: Dưới 2%;

-  Lợi nhuận riêng lẻ và hợp nhất trước thuế: tiếp tục cải thiện mạnh mẽ, tăng 10% - 20%.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Kinh tế

Mới - Nóng