VietinBank đặt chỉ tiêu lợi nhuận 8.800 tỷ đồng 2017

TP - Vietinbank đặt mục tiêu kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm nay với mức tăng khoảng 3%, tương đương 8.800 tỷ đồng. Tỷ lệ chi trả cổ tức trình cổ đông từ 5% - 7% trên vốn điều lệ.

Ngày 17/4, Ngân hàng Công thương Việt Nam (VietinBank) đã tổ chức ĐHCĐ năm 2016. Theo tài liệu báo cáo, năm 2016, lợi nhuận trước thuế của ngân hàng đạt mức 8.569 tỷ đồng, ngân hàng trình cổ đông tỷ lệ 2016 là 7% và thực hiện bằng tiền mặt, tương đương với mức cổ tức năm 2015. VietinBank ước chi khoảng 2.606 tỷ đồng để trả cổ tức trên.

Về kế hoạch kinh doanh 2017, Vietinbank dự kiến tăng tổng tài sản lên 1.086 nghìn tỷ đồng, tương ứng tăng 14% so với năm 2016. Trong đó, dư nợ tín dụng tăng 16%, đạt mức 827 nghìn tỷ đồng; tổng nguồn huy động tăng 15%, đạt mức 996 nghìn tỷ đồng. Kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm nay với mức tăng khoảng 3%, tương đương 8.800 tỷ đồng. Tỷ lệ chi trả cổ tức trình cổ đông từ 5% - 7% trên vốn điều lệ.

Hiện tại, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nắm giữ 64,46% cổ phần tại VietinBank; BTMU và IFC là hai cổ đông lớn sở hữu tương ứng 19,73% và 7,78% cổ phần ngân hàng này. Trong Quý I/2017, ước tính một số chỉ tiêu kinh doanh chính của VietinBank (hợp nhất) như sau: Tổng tài sản ước đạt 986,5 nghìn tỷ đồng; Dư nợ tín dụng ước đạt 752,7 nghìn tỷ đồng; Tổng nguồn vốn: ước đạt 911 nghìn tỷ đồng.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Kinh tế

Mới - Nóng