VietinBank không chia cổ tức khi sáp nhập PGBank

TPO - Chiều 26/4, tại Hà Nội, ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) - mã CTG tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2016. Tại đại hội này, VietinBank đã thông qua phương án sáp nhập PGBank, nâng vốn chủ sở hữu lên hơn 64.000 tỷ đồng, ngược lại ngân hàng không chia cổ tức cho cổ đông.

VietinBank không chia cổ tức khi sáp nhập PGBank

Một trong những tờ trình quan trọng được ĐHCĐ thông qua là tài liệu liên quan đến việc sáp nhập PGBank vào Vietinbank. Vietinbank trình cổ đông phương án không chia cổ tức năm 2015 và tỷ lệ chia cổ tức năm 2016 là 7-9%.

Trước đó, ĐHCĐ thường niên năm 2015 của Vietinbank đã thông qua việc sáp nhập PGBank cũng như Đề án sáp nhập, Hợp đồng sáp nhập, Điều lệ ngân hàng sau sáp nhập… Tuy nhiên, cho đến nay, thương vụ vẫn chưa được hoàn tất.

Lãnh đạo Vietinbank cho hay, nguyên nhân của sự chậm trễ này là do có sự thay đổi của pháp luật trong lĩnh vực sáp nhập ngân hàng (Thông tư 04/2010/TT-NHNN đã bị thay thế bởi Thông tư số 36/2015/TT-NHNN). Vì vậy, Đề án sáp nhập và Hợp đồng sáp nhập cần được hai ngân hàng cập nhật, sửa đổi cho phù hợp với quy định mới.

Nội dung sửa đổi chính của Đề án sáp nhập gồm: Cập nhật tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh của Vietinbank và PGBank đến 31/12/2015, phương án kinh doanh dự kiến sau 3 năm sáp nhập của Vietinbank. Đánh giá tác động và phương án xử lý của việc sáp nhập, tỷ lệ đảm bảo an toàn của Vietinbank sau sáp nhập…

Nội dung Hợp đồng sáp nhập sửa đổi các điều khoản quy định các hành vi bị cấm đối với các bên tham gia sáp nhập. Theo đó, đã có quy định hai bên không được chia cổ tức trước khi sáp nhập để đảm bảo không làm giảm giá trị sổ sách mỗi cổ phần của các bên.

Tuy nhiên, do giao dịch sáp nhập kéo dài, Vietinbank đã thực hiện chia cổ tức năm 2014. Vì vậy, để đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế, HĐQT Vietinbank đã đàm phán với PGbank và trình ĐHCĐ sửa đổi Hợp đồng sáp nhập theo hướng Vietinbank không được chia cổ tức trước sáp nhập (từ trường hợp chia cổ tức trước khi sáp nhập theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phù hợp với quy định của pháp luật hoặc chính sách của Nhà nước). Tương tự, PGBank cũng không được chia cổ tức trước sáp nhập. Các nội dung khác của hợp đồng sáp nhập chưa thay đổi.

Ngoài ra, do đến nay, giao dịch sáp nhập chưa hoàn tất nên việc phát hành cổ phiếu CTG để hoán đổi chưa thực hiện được. Do đó HĐQT trình ĐHCĐ thông qua Đề án sáp nhập và Hợp đồng sáp nhập sửa đổi, đồng thời thông qua Phương án phát hành thêm cổ phiếu CTG để hoán đổi cổ phiếu PGBank.

Theo báo cáo, năm 2015, tổng tài sản của Vietinbank là 779.483 tỷ đồng, tăng gần 18% so với cùng kỳ năm ngoái, dư nợ tín dụng tăng 24,7%, vốn huy động tăng 19,6%. Lợi nhuận trước thuế là 7.345 tỷ đồng, lợi nhuận thuần sau thuế hợp nhất của chủ sở hữu (đã kiểm toán là) 5.697 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu 0,73%, tỷ lệ an toàn vốn là 10,58%. Mục tiêu của Vietinbank năm 2016 là tổng tài sản đạt 889.550 tỷ đồng, dư nợ tín dụng tăng 18%. Vốn huy động tăng 14%. Lợi nhuận trước thuế là 7.900 tỷ đồng, tăng 8% so với năm 2015.

Đặc biệt, các chỉ tiêu về vốn điều lệ và vốn chủ sở hữu của Vietinbank cũng dự kiến tăng mạnh trong năm 2016, sau thương vụ sáp nhập PGBank. Cụ thể, theo mục tiêu đặt ra, năm 2016 vốn chủ sở hữu đạt 64.455 tỷ đồng, tăng 8.345 tỷ đồng, tăng 15%, vốn điều lệ đạt 49.209 tỷ đồng, tăng 32%. Vietinbank cũng đặt mục tiêu chia cổ tức trong mức từ 7 - 9%, tỷ lệ an toàn vốn là trên 9%, nợ xấu giữ dưới mức 3% trong năm 2016 này.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Kinh tế

Mới - Nóng

Khám phá