Vietsovpetro vượt qua khó khăn, hoàn thành kế hoạch năm 2016

TP - Năm 2016, Vietsovpetro (VSP) đối diện với thách thức lớn nhất trong hơn 20 năm qua. Các mỏ hiện có tiếp tục suy giảm sản lượng tự nhiên, hệ thống công nghệ đã nhiều năm sử dụng xuống cấp nhanh, tình hình cân đối tài chính khó khăn do giá dầu giảm sâu hơn năm trước.

Trung bình cả năm giá dầu xuất bán ước đạt 45 USD/thùng thấp hơn 9 USD/thùng so với giá dầu xuất bán năm 2015 (54 USD/thùng). Được sự quan tâm của lãnh đạo Nhà nước Việt Nam, Liên bang Nga, lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và Zarubeznheft, cùng với tinh thần đoàn kết, chung sức chia sẻ, khắc phục khó khăn, dự kiến đến hết tháng 12 Vietsovpetro sẽ hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch hầu hết các chỉ tiêu.

Cụ thể, công tác tìm kiếm thăm dò, đã khoan 3 giếng thăm dò (đạt 100%.) Trữ lượng dầu thu hồi phát hiện tại các giếng này đạt 4,8 triệu tấn so với kế hoạch 2,3 triệu tấn. Trong khoan khai thác, cả năm 2016 Vietsovpetro sẽ thực hiện 92 nghìn mét khoan (đạt 103% kế hoạch), kết thúc thi công 26 giếng và thực hiện sửa chữa lớn 19 lượt giếng khoan bao gồm 3 giếng sửa chữa đặc biệt, trong đó nhiều giếng khoan mới đã khoan cho lưu lượng dầu tốt góp phần hoàn thành sản lượng dầu khai thác của Vietsovpetro.

Về khai thác dầu khí, VSP sẽ hoàn thành kế hoạch được giao 5,04 triệu tấn. Cùng với dầu thô, Vietsovpetro sẽ cung cấp vào bờ 1,68 tỷ mét khối khí (đạt 130% kế hoạch). Kể từ khi khai thác mỏ đến nay, Vietsovpetro đã khai thác trên 223 triệu tấn dầu, cung cấp vào bờ trên 30,9 tỷ mét khối khí đồng hành.

Doanh thu bán dầu cả năm đạt gần 1,7 tỷ USD. Đến hết năm sẽ nộp ngân sách nhà nước hơn 683 triệu USD. Lợi nhuận phía Nga đạt 121 triệu USD, phía Việt Nam gần 126 triệu USD. Do tình hình giá dầu thấp, Vietsovpetro đã nỗ lực tăng công việc tự thực hiện, giảm thiểu thuê ngoài, quản lý sử dụng ngân sách tiết kiệm và hiệu quả, cũng như giãn tiến độ một số công việc chưa thực sự cần thiết.

Đối với công tác an toàn lao động, bảo vệ môi trường: Vietsovpetro đã tiếp tục thực hiện công tác về cải thiện tình trạng bảo hộ lao động và bảo vệ môi trường, phòng ngừa chấn thương trong sản xuất, phun trào dầu khí và cháy tại các công trình sản xuất đồng thời cải thiện điều kiện lao động cho CBCNV. Qua kiểm tra, hai Phía đã đánh giá tình trạng bảo hộ lao động, kỹ thuật an toàn và bảo vệ môi trường trên các công trình biển và bờ của Vietsovpetro đạt yêu cầu.

Trên cơ sở kết quả làm việc với chuyên viên hai Phía tại kỳ họp Hội đồng 47, các chỉ tiêu sản xuất chủ yếu năm 2017 của VSP gồm: triển khai các giải pháp đảm bảo khai thác an toàn với sản lượng 5,0 triệu tấn dầu/condensate, sản lượng khí thiên nhiên 188 triệu m3, thu gom và cung cấp vào bờ 500 triệu m3 khí từ lô 09-1.

Trong công tác tìm kiếm thăm dò, phấn đấu thực hiện thắng lợi kế hoạch khoan thăm dò với 14,3 nghìn mét khoan.Về khoan khai thác, nhằm đảm bảo quỹ giếng cho khai thác dầu khí, tiếp tục có các giải pháp để đảm bảo hoàn thành khối lượng trên 55 nghìn mét khoan khai thác, kết thúc thi công 17 giếng mới, tiến hành sửa chữa lớn 22 lượt sửa chữa giếng khoan và cắt thân hai tại 14 giếng.

Trong xây dựng các công trình biển, tập trung lực lượng đảm bảo tiến độ chế tạo, lắp đặt, xây dựng để đưa vào khai thác giàn nhẹ ThTC-3 trong quý II. Về đầu tư trang thiết bị mới, tiếp tục công tác đóng mới 2 tàu dịch vụ (sẽ đưa vào hoạt động tháng 12/2017) và đảm bảo tiến độ thực hiện các dự án: mở rộng công suất nén khí lô 09-1, cải hoán hệ thống công nghệ trên mỏ Rồng để tăng khả năng tách nước sản phẩm dầu,…

Về kế hoạch doanh thu, với sản lượng khai thác 5,0 triệu tấn dầu/condensate (giá kế hoạch 50 USD/thùng và sản lượng khí thiên nhiên 188 triệu m3 (giá 2 USD/triệu BTU), doanh thu năm 2017 dự kiến ở mức 1,9 tỷ USD. Kế hoạch nộp ngân sách Nhà nước Việt Nam dự kiến 775 triệu USD, lợi nhuận Phía Việt Nam gần 142 triệu USD và lợi nhuận Phía Liên bang Nga 136 triệu USD.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Kinh tế

Mới - Nóng

Khám phá