Vinamilk sẽ phát hành 1.590 tỷ đồng cổ phiếu

Ngày 24/4, Đại hội cổ đông Công ty cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) đã quyết định phát hành thêm cổ phiếu để huy động vốn mở rộng đầu tư sản xuất kinh doanh.

Năm 2006 Vinamilk đặt mục tiêu doanh thu 6.326 tỷ đồng

Số cố phiếu phát hành đạt 10% trên số vốn điều lệ hiện nay của công ty (tương đương 1.590 tỷ đồng).

Hai đối tượng được mua cổ phần của Vinamilk là các cổ đông hiện hữu và các nhà đầu tư mới (nhà đầu tư chiến lược và công chúng). Mỗi đối tượng được mua 7.950.000 cổ phần (5% vốn điều lệ).

Giá phát hành cho cổ đông hiện hữu là 10.000 đồng/cổ phần, giá phát hành cho các nhà đầu tư mới căn cứ vào giá thị trường, nhưng không thấp hơn giá điều chỉnh sau khi phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Thời gian thực hiện từ quý 2 đến quý 3 năm nay.

Đại hội cũng đã quyết định phát hành thêm cổ phiếu cho cán bộ và công nhân hàng năm, từ năm 2006 đến năm 2011, với số lượng phát hành mỗi năm tối đa bằng 1% tổng số cổ phần của công ty.

Năm 2005, Vinamilk đạt doanh thu 5.640 tỷ đồng, tăng 50% so với năm 2004. Năm nay, công ty đặt mục tiêu đạt tổng doanh thu 6.326 tỷ đồng, tăng 11 % so với năm trước.

Theo TTXVN

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Kinh tế

Mới - Nóng

Khám phá