Vĩnh Phúc hỗ trợ thêm tiền đóng cho người tham gia BHXH tự nguyện

Từ 1/8/2020, người dân tỉnh Vĩnh Phúc tham gia BHXH tự nguyện sẽ được ngân sách địa phương hỗ trợ thêm tiền đóng, theo Nghị quyết 03/2020 của HĐND tỉnh vừa ban hành.

Theo đó, ngân sách tỉnh sẽ hỗ trợ thêm bằng 30% mức phí đóng với người tham gia BHXH tự nguyện thuộc hộ nghèo; bằng 25% mức phí với người thuộc cận hộ nghèo; bằng 10% mức phí với đối tượng khác.
Như vậy, tính cả chính sách hỗ trợ từ Chính phủ, từ nay, người dân Vĩnh Phúc thuộc hộ nghèo khi tham gia BHXH tự nguyện được hỗ trợ lên tới 60% phí đóng (tức, người dân chỉ phải đóng tối thiểu 61.600 đồng/tháng); người thuộc cận nghèo được hỗ trợ 50% (chỉ đóng 77.000 đồng/tháng), đối tượng khác được hỗ trợ 20% (chỉ đóng 124.200 đồng/tháng). 


Cùng chuyên mục

Xem thêm Kinh tế

Mới - Nóng