VN có Cty chứng khoán 100% vốn ngoại đầu tiên

Maybank Kim Eng (MBKE) sẽ hoạt động dưới hình thức công ty TNHH Một thành viên và là Công ty Chứng khoán 100% vốn ngoại đầu tiên trên TTCK Việt Nam.

VN có Cty chứng khoán 100% vốn ngoại đầu tiên

Ngày 7/10/2013, Công ty cổ phần Chứng khoán Maybank Kim Eng (MBKE) đã chính thức được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận chuyển từ Công ty cổ phần Chứng khoán Maybank Kim Eng thành Công ty TNHH một thành viên (theo Quyết định 610/QĐ-UBCK ngày 07/10/2013).

Theo đó, MBKE sẽ hoạt động dưới hình thức công ty chứng khoán (CTCK) 100% vốn nước ngoài. Đây là CTCK 100% vốn nước ngoài đầu tiên trên Thị trường Chứng khoán Việt Nam.

Cùng ngày, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng chấp thuận cho 4 cổ đông Việt Nam của MBKE được nhượng toàn bộ 51,5% cổ phần cho cổ đông ngoại hiện tại là Maybank Kim Eng Holdings Ltd. Như vậy, sau chuyển nhượng Maybank Kim Eng Holdings Ltd., sẽ nắm giữ 30 triệu cổ phần, tương đương 100% vốn điều lệ tại MBKE.

Trước đó, ngày 20/8, Đại hội cổ đông bất thường của MBKE đã thông qua phương án chuyển đổi mô hình công ty từ công ty cổ phần thành Công ty TNHH một thành viên 100% vốn đầu tư nước ngoài. Đồng thời, các cổ đông hiện hữu cũng đã đồng ý chuyển nhượng toàn bộ số cổ phần đang nắm giữ hiện tại cho Maybank Kim Eng Holdings Ltd.

Theo Thời báo Ngân hàng

Đăng lại

Cùng chuyên mục

Xem thêm Kinh tế

Mới - Nóng