VN hoàn thành cổ phần hoá DN trong 5 năm tới

Chủ trì hội nghị sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước tại Hà Nội, ngày 7/10, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu lãnh đạo các bộ ngành tập trung khắc phục cho được những khó khăn để cơ bản hoàn thành cổ phần hoá doanh nghiệp trong vòng 5 năm tới.

Thủ tướng khẳng định giai đoạn 2001-2005, Chính phủ đã tập trung ban hành các cơ chế, chính sách, tạo khung pháp lý tương đối đồng bộ cho sắp xếp, cổ phần hóa, đổi mới và phát triển doanh nghiệp nhà nước; đồng thời, đề ra nhiệm vụ cụ thể, các giải pháp cho từng thời kỳ và chỉ đạo tổ chức thực hiện một cách kiên quyết.

Sau khi Quốc hội thông qua các Luật về doanh nghiệp, Chính phủ đã ban hành gần 40 văn bản qui phạm pháp luật với những cơ chế, chính sách nhằm nâng cao tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm của doanh nghiệp nhà nước và bình đẳng với doanh nghiệp thuộc thành phần kinh tế khác trong cơ chế thị trường.

Thủ tướng cho biết hiện trên 3.000 doanh nghiệp trong tổng số gần 5.000 doanh nghiệp nhà nước đã được cổ phần hóa.

Hầu hết các doanh nghiệp được cổ phần hóa đã phát huy được hiệu quả trong sản xuất kinh doanh, thu nhập người lao động và nộp ngân sách ngày càng tăng. Trong khi đó, doanh nghiệp nhà nước, mặc dù số lượng đã giảm rất nhiều qua quá trình cổ phần hoá, vẫn luôn là lực lượng nòng cốt trong phát triển kinh tế của đất nước, chiếm gần 40% GDP, nộp ngân sách đạt hơn 50%.

Tuy nhiên, để phát huy hiệu quả hơn nữa, Thủ tướng cho rằng phải tiến hành sắp xếp, đổi mới phù hợp với kinh tế thị trường, đáp ứng được yêu cầu hội nhập và cạnh tranh kinh tế quốc tế.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Kinh tế

Mới - Nóng

Khám phá