VNPT phải kết nối cho Viettel trước 15/8

VNPT cần thực hiện ngay việc kết nối mạng viễn thông cho Viettel và các doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực này theo đúng quy định hiện hành và có văn bản báo cáo Thủ tướng trước ngày 15/8.

Đây là nội dung quan trọng trong văn bản của Văn phòng Chính phủ gửi Bộ BC-VT về vấn đề kết nối mạng giữa VNPT và Viettel ngày 27/7.

Theo văn bản này, việc chậm trễ trong thực hiện những quy định của pháp luật về chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ cũng như thỏa thuận giữa Bộ BC-VT và Bộ Quốc phòng kết nối giữa 2 mạng VNPT và Viettel có trách nhiệm của lãnh đạo Bộ BC-VT.

Ngoài ra, Bộ BC-VT cũng cần rà soát lại các cơ chế, chính sách hiện hành liên quan đến việc kết nối mạng viễn thông để bổ sung sửa đổi những quy định bất hợp lý, thiếu khả thi  và báo cáo lên Thủ tướng trước ngày 30/8.

Bên cạnh đó, Bộ BC-VT cần tăng cường công tác quy hoạch và đầu tư xây dựng mạng viễn thông đảm bảo năng lực phục vụ cho việc kết nối mạng và chuyển tải các dịch vụ viễn thông để thực hiện các quy định của Pháp lệnh Bưu chính viễn thông và Nghị định 160/2004/NĐ-CP của Chính phủ.

Bộ BC-VT chủ trì, xây dựng phương án cơ quan chuyên trách về kết nối mạng trình Thủ tướng trước ngày 15/9.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Kinh tế

Mới - Nóng

Khám phá