VPBank được tăng vốn lên 5.770 tỷ đồng

TP - NHNN vừa chấp thuận việc VPBank tăng vốn điều lệ từ 5.050 tỷ đồng lên 5.770 tỷ đồng.

Theo phương án tăng vốn được Đại hội cổ đông thường niên ngân hàng này thông qua hồi tháng 4, VPBank tăng vốn từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối và quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ.

VPBbank có 12 tháng từ ngày 2- 11 để hoàn tất việc tăng vốn. Trong trường hợp kế hoạch này bất thành trong thời hạn cho phép, nếu Đại hội đồng cổ đông VPBank thay đổi phương án tăng vốn điều lệ thì việc chấp thuận này không còn giá trị. Năm 2012, VPBank đặt mục tiêu đạt 1.300 tỷ đồng lợi nhuận hợp nhất.

Báo giấy

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Kinh tế

Mới - Nóng

Khám phá