Vụ Chính sách Tiền tệ thêm chức năng điều hành tỷ giá

Từ nay, Vụ Chính sách Tiền tệ sẽ thay Vụ Quản lý Ngoại hối của Ngân hàng Nhà nước quyết định, điều hành các chính sách về tỷ giá, quản lý trạng thái và thị trường ngoại tệ.

Vụ Chính sách Tiền tệ thêm chức năng điều hành tỷ giá

Vai trò liên quan tới tỷ giá, thị trường ngoại tệ của hai Vụ chức năng này vừa được thay đổi sau khi Thống đốc ký Quyết định số 145 sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Chính sách Tiền tệ. Theo đó, từ ngày 7/2 Vụ Chính sách Tiền tệ nhận nhiệm vụ thị trường và tỷ giá từ Vụ Quản lý ngoại hối.

Cụ thể, Vụ Chính sách Tiền tệ là cơ quan quyết định chế độ, cơ chế điều hành tỷ giá, công bố tỷ giá hối đoái. Ngoài ra, Vụ cũng xây dựng và triển khai các phương án, giải pháp can thiệp và phát triển thị trường ngoại tệ.

Theo quyết định bổ sung này, Vụ Chính sách Tiền tệ sẽ chủ trì tham mưu cho Thống đốc trong công tác điều hành tỷ giá và quản lý thị trường ngoại tệ. Đây cũng là đơn vị tham mưu giúp Thống đốc ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý thị trường ngoại tệ, quản lý trạng thái ngoại tệ của các tổ chức tín dụng.

Bên cạnh đó, Vụ Chính sách Tiền tệ được giao nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan biên soạn và phát hành “Báo cáo thường niên của Ngân hàng Nhà nước”. Ngoài những nội dung này, Vụ Chính sách Tiền tệ vẫn thực hiện các chức năng, nhiệm vụ cũ như trước đây.

Theo Thanh Thanh Lan

Vnexpress

Cùng chuyên mục

Xem thêm Kinh tế

Mới - Nóng