WB phê duyệt 100 triệu USD tín dụng cho VN

Hôm 1-7, Ngân hàng Thế giới (WB) cho biết đã phê duyệt khoản tín dụng ưu đãi 100 triệu USD cho VN để hỗ trợ nổ lực cải cách kinh tế và giảm nghèo đói.

Khoản tín dụng Hỗ trợ giảm nghèo (PRSC) thứ tư này sẽ hỗ trợ chương trình cải cách toàn diện của VN, bao gồm tiếp tục chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường, đảm bảo sự tham gia của toàn xã hội, và tăng cường quản lý và điều hành. Ban Giám đốc Ngân hàng Thế giới cam kết sẽ cung cấp 100 triệu USD từ Hiệp hội Phát triển Quốc tế (IDA), cơ quan cung cấp tín dụng phát triển ưu đãi của WB. 

Khoản tín dụng IDA này sẽ được bổ sung thêm hơn 100 triệu USD từ 11 nhà tài trợ song phương và đa phương. Đây là chương trình thứ tư trong số năm chương trình PRSC theo kế hoạch, nhằm cung cấp hỗ trợ ngân sách trực tiếp cho chính phủ thể theo những tiến bộ đạt được trong các cải cách cụ thể để ra trong Chiến lược toàn diện về tăng trưởng và xóa đói giảm nghèo được Chính phủ duyệt tháng 5/2002.

“Các chương trình PRCS đã trở thành phương tiện chính để Chính phủ và các nhà tài trợ thảo luận một loạt các hoạt động cải cách,” Giám đốc Quốc gia của WB Klaus Rohland nói.

“Quan hệ hợp tác chặt chẽ này đã đóng vai trò quan trọng trong việc phân bổ tốt hơn nguồn lực và tạo công ăn việc làm khi VN phát huy thành tựu to lớn đã đạt được trong thập kỷ qua về tăng trưởng và giảm nghèo. Chương trình PRSC hỗ trợ cải cách cơ cấu cũng sẽ giúp VN đặt nền móng cho ngành tài chính ngân hàng vững mạnh. Chương trình này sẽ hỗ trợ và tạo điều kiện cho VN hội nhập hoàn toàn vào nền kinh tế thị trường sau khi gia nhập WTO.”

Các chương trình PRSC ban đầu đã hỗ trợ những cải cách quan trọng trong hội nhập thương mại với nền kinh tế thế giới, phát triển khu vực kinh tế tư nhân và cải cách quản lý tài chính công. Dần dần, chương trình này hỗ trợ lộ trình cải cách rộng lớn hơn của Chính phủ VN, bao gồm phát triển nguồn nhân lực và thể chế.

Chương trình cải cách nhiều khát vọng này, song song với chính sách quản lý kinh tế vĩ mô thận trọng, đã mang lại cho VN những thành quả to lớn trong tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ và giảm nghèo nhanh trong những năm gần đây.

VN cũng đang tiến những bước vững chắc trong việc thực hiện các Mục tiêu phát triển thiên niên kỷ. Hướng về phía trước, Ban giám đốc WB chỉ ra rằng VN cần có những bước tiến kiên quyết trong cải cách ngân hàng và cuộc đấu tranh chống tham nhũng để có thể duy trì những kết quả vững chắc hiện nay.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Kinh tế

Mới - Nóng

Khám phá