Tập đoàn dầu khí hợp tác đào tạo với Đại học Quốc gia Hà Nội:

Xây dựng mô hình hợp tác về đào tạo và nghiên cứu đạt chuẩn quốc tế

TP - Ngày 11/3/2008, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQG HN) và Tập đoàn Dầu khí Quốc gia (Petro Vietnam) đã ký thoả thuận hợp tác đào tạo với nhiều nội dung quan trọng.

Lễ ký diễn ra trước sự chứng kiến và chỉ đạo của Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Thiện Nhân, Giám đốc ĐHQG HN Mai Trọng Nhuận, Chủ tịch Hội đồng Quản trị  Petro Vietnam Đinh La Thăng và đại diện các ban ngành.

Để VN có giải thưởng uy tín trên trường quốc tế

Theo nội dung thoả thuận hợp tác toàn diện giữa Petro Vietnam và ĐHQG HN, trong giai đoạn đầu, hai bên tập trung hợp tác triển khai thực hiện các nội dung sau:

Xây dựng và thực hiện mô hình hợp tác mẫu về đào tạo và NCKH-CN giữa Đại học và Doanh nghiệp đạt chuẩn quốc tế, phục vụ cho các hoạt động đào tạo phát triển  nguồn nhân lực và NCKH-CN chất lượng cao, trình độ cao của hai bên nói riêng và cho sự nghiệp phát triển giáo dục ĐH, KHCN của đất nước nói chung.

Xây dựng và triển khai thực hiện Đề  án chiến lược để VN có được giải thưởng Nobel và các giải thưởng quốc tế có uy tín khác; khai thác các tiềm năng về các nguồn lực con người, cơ sở vật chất, tài chính, kinh nghiệm của hai bên; thực hiện các dự án hợp tác khác mà hai bên cùng quan tâm.

Xây dựng Viện Dầu khí

Trong chương trình hợp tác, Tập đoàn dầu khí VN chịu trách nhiệm nhiều phần việc quan trọng, trong đó có việc đầu tư xây dựng Viện Dầu khí và một phòng thí nghiệm tiên tiến tại ĐHQG HN và xây dựng cơ chế hỗ trợ cán bộ giảng dạy của ĐHQG HN tham gia nghiên cứu khoa học và sinh viên thực tập tại TĐ DKVN.  Viện Dầu khí sẽ thuộc ĐHQG HN và được xây dựng tại Hoà Lạc.

Ngoài ra, Petro Vietnam còn cung cấp thông tin, đặt hàng về nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng để ĐHQG HN phối hợp thực hiện, đề xuất các đề tài NCKH, chương trình, dự án và cấp kinh phí để ĐHQG HN phối hợp thực hiện; cử cán bộ KH có uy tín và kinh nghiệm tham gia giảng dạy các chuyên ngành phù hợp tại các đơn vị đào tạo.

Phối hợp với ĐHQG xây dựng và triển khai dự án phát triển tài năng, tổ chức các chuyên đề, các khoá đào tạo bồi dưỡng nâng cao năng lực  nghiên cứu KHCN, lãnh đạo quản lý và kinh doanh và chuyên môn cho đội ngũ cán bộ giảng dạy, cán bộ quản lý, cán bộ KHKT, cán bộ nghiên cứu của cả 2 bên.

Nhận sinh viên về làm việc tại Tập đoàn

Petro Vietnam sẽ hỗ trợ và tạo điều kiện cho sinh viên ĐHQG HN được thực tập và tìm hiểu thực tế tại các doanh nghiệp thuộc TĐ DKVN, tuyển chọn sinh viên tốt nghiệp ĐH, học viên sau ĐH có chuyên ngành phù hợp (thông qua giới thiệu của ĐHQG HN) vào làm việc tại Tập đoàn là một trong những trách nhiệm quan trọng của Petro Vietnam được cam kết trong bản thoả thuận.

Petro Vietnam cũng sẽ phối hợp tham gia xây dựng, bảo trợ “Quỹ phát triển KH-CN” của ĐHQG HN.

“Khu đô thị Đại học”  trong dự án “Hoà Bình Xanh”

Tạo điều kiện để ĐHQG HN xây dựng “Khu đô thị Đại học”  trong dự án “Hoà Bình Xanh” của Petro Vietnam  ở tỉnh Hoà Bình là nhiệm vụ của Petro Vietnam trong thỏa thuận đặt ngang hàng với trách nhiệm xây dựng dự án “Phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng nguồn nhân lực tài năng trong lãnh đạo, quản lý, KH-CN và kinh doanh (DA PTTN) của ĐHQG HN. ĐHQG HN cũng sẽ phối hợp với Petro Vietnam tổ chức các chuyên đề, các khoá đào tạo bồi dưỡng nâng cao năng lực NCKH-CN, lãnh đạo quản lý và kinh doanh và chuyên môn cho đội ngũ cán bộ giảng dạy, cán bộ quản lý, cán bộ KHKT, cán bộ nghiên cứu của cả 2 bên.

Để thực hiện các chương trình lớn của bản thỏa thuận, hai bên nhất trí thành lập Tổ Tư vấn. Tổ công tác này có trách nhiệm xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện các chương trình, dự án hợp tác mà hai bên cam kết; đề xuất các biện pháp cụ thể và các nguồn lực cần thiết để thực hiện các chương trình, dự án.

Xây dựng kế hoạch chi tiết, tổ chức triển khai, đánh giá kết quả thực hiện, hiệu quả các dự án và báo cáo lãnh đạo hai bên. Tổ Tư vấn họp định kỳ 2 lần/năm (6 tháng/lần) để xem xét, đánh giá kế hoạch hợp tác, kết quả thực hiện các chương trình, dự án và nghiên cứu đề xuất các dự án hợp tác mới cho giai đoạn tiếp theo. 

Các chương trình, dự án hợp tác có thể được giao và uỷ quyền cho các đơn vị, tổ chức của các bên thực hiện thông qua các văn bản, hợp đồng cụ thể.

Hàng năm lãnh đạo hai bên tiến hành gặp gỡ, trao đổi thông tin và đánh giá kết quả công tác đã được thực hiện và quyết định những dự án, nội dung hợp tác tiếp theo.

Phát biểu chỉ đạo tại lễ ký kết, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng GD&ĐT Nguyễn Thiện Nhân cho biết trong tuần qua,  ngành GD&ĐT vừa chứng kiến 61 hợp đồng đào tạo giữa các trường ĐH, CĐ, TCCN và các công ty của ngành  du lịch  cả nước nâng con số hợp đồng đào tạo giữa các trường  ĐH, CĐ, TCCN lên  hơn 200 bản,  bắt đầu một giai đoạn mới - nhà trường đào tạo  theo nhu cầu.

Phó Thủ tướng chỉ đạo: Không chỉ đào tạo và NCKH thuần túy,  từ nay,  ĐHQG HN phải cam kết dành một phần thoả đáng năng lực nghiên cứu, ứng dụng cơ bản của mình để phục vụ nhu cầu phát triển của Petro Vietnam và, hơn thế nữa, tất cả các tập đoàn đều phải có NCKH.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Kinh tế

Mới - Nóng