Xây dựng Vinatex thành tập đoàn kinh tế đa sở hữu

Tổng Công ty Dệt may Việt Nam (Vinatex) vừa trình Bộ Công nghiệp đề án xây dựng Tổng Công ty thành tập đoàn kinh tế theo mô hình công ty mẹ - công ty con.

Theo đề án, tập đoàn dệt may Việt Nam (viết tắt là Vinatex) có Cty mẹ và các Cty con, các Cty liên kết. Cty mẹ (trên cơ sở kế thừa từ Tổng Cty Dệt may Việt Nam) giữ vai trò lãnh đạo tập đoàn, có chức năng vừa đầu tư vốn, vừa thực hiện kinh doanh và cung cấp các dịch vụ cho Cty thành viên.

Tập đoàn có sự tham gia của nhiều thành phần kinh tế trong và ngoài nước, trong đó nhà nước giữ vai trò chủ đạo. Ngoài một số Cty đã được chuyển đổi hoạt động theo mô hình Cty mẹ - Cty con, tập đoàn còn bao gồm các thành viên có quan hệ lợi ích khác ngoài vốn, là các đối tác kinh doanh, có quan hệ ràng buộc bằng hợp đồng về thương hiệu, uy tín.

Theo lộ trình đến năm 2008, tập đoàn sẽ có 18 đơn vị giữ cổ phần chi phối và 30 đơn vị giữ dưới 50% vốn điều lệ. Đến năm 2010, con số này lần lượt là 10 đơn vị và 37 đơn vị.

Theo Tổng Giám đốc Nguyễn Đức Thịnh, Vinatex hiện có tới trên 60 đơn vị thành viên, trong đó nhiều đơn vị có quy mô hoạt động lớn như các Cty: May Việt Tiến, Dệt may Hà Nội, Dệt Phong Phú, May Nhà Bè.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Kinh tế

Mới - Nóng

Khám phá