Xem xét miễn, giảm phí qua trạm BOT Quảng Trị

TPO - UBND tỉnh Quảng Trị đã tiến hành lập danh sách các phương tiện thuộc diện miễn, giảm mức thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ đối với phương tiện qua trạm BOT Quảng Trị.

Trạm thu phí BOT Quảng Trị đặt tại Km763+800 Quốc lộ 1A thuộc địa phận xã Triệu Giang, huyện Triệu Phong. ẢNH: H.T
Trạm thu phí BOT Quảng Trị đặt tại Km763+800 Quốc lộ 1A thuộc địa phận xã Triệu Giang, huyện Triệu Phong. ẢNH: H.T

UBND tỉnh Quảng Trị đã nhận được công văn của Tổng cục Đường bộ Việt Nam về việc miễn, giảm mức thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ đối với phương tiện qua trạm BOT Quảng Trị đặt tại Km763+800 Quốc lộ 1A.

Theo Văn phòng UBND tỉnh Quảng Trị ngày 31/7, tỉnh đang lập danh sách các phương tiện nằm trong diện được đề nghị miễn, giảm phí theo tinh thần công văn của Tổng cục Đường bộ.

Công văn của Tổng cục Đường bộ Việt Nam gửi UBND tỉnh Quảng Trị về việc miễn, giảm mức thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ đối với phương tiện qua trạm BOT Quảng Trị đặt tại Km763+800 Quốc lộ 1A.

Công văn yêu cầu UBND tỉnh này rà soát, xác nhận, lập danh sách các phương tiện thuộc diện đề nghị miễn, giảm thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ. Sau khi có danh sách rà soát nói trên, gửi cho nhà đầu tư (BOT Trường Thịnh) để tra soát dữ liệu lưu trữ trên phần mềm quản lý...

Theo kế hoạch đầu tháng 8 sẽ có cuộc họp giữa các bên liên quan để thống nhất mức phí được giảm và số lượng phương tiện được miễn, giảm phí BOT.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Kinh tế

Mới - Nóng

Khám phá