Xử nghiêm lãnh đạo DNNN chần chừ cổ phần hóa

TP - Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai nhiệm vụ tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước (DNNN) giai đoạn 2014-2015.

Theo đó, quyết định chuyển thành công ty cổ phần tất cả DN thuộc diện cổ phần hóa. Những DN có điều kiện thì thực hiện phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO). 

Những DN chưa có điều kiện IPO ngay thì chuyển thành công ty cổ phần với các cổ đông là Nhà nước, Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước, tổ chức công đoàn, người lao động, cổ đông chiến lược (nếu có) hoặc các cổ đông tự nguyện khác. 

Thủ tướng yêu cầu kiên quyết thay thế, điều chuyển lãnh đạo DN chần chừ, không nghiêm túc thực hiện, thực hiện không có kết quả tái cơ cấu, cổ phần hóa DNNN và nhiệm vụ chủ sở hữu giao trong quản lý, điều hành DN. Cùng với quá trình tái cơ cấu, cổ phần hóa DN, lãnh đạo các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước cần tập trung nâng cao quản trị DN, thực hiện công khai, minh bạch kết quả hoạt động của DN. 

Cùng chuyên mục

Xem thêm Kinh tế

Mới - Nóng